Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

odensjön
Frysprovtagning av nyligen avsatta, årslaminerade sediment i Odensjön, Skåne. Foto: Dan Hammarlund

Vår forskning är inriktad på att undersöka naturliga miljöarkiv som sediment från sjöar och kustområden samt torvlagerföljder och årsringar från träd för att rekonstruera miljöförändringar under perioder som saknar mätserier. Målet är att sätta utvecklingen och omfattningen av människans påverkan på miljön i perspektivet av naturliga miljöförändringar. Vi använder biologiska, fysiska och geokemiska data från noggrant daterade miljöarkiv som indikatorer för miljöförändringar i det förflutna. Genom att kombinera ett sådant tidsperspektiv med moderna mätdata och historiska dokument strävar vi efter att rekonstruera miljöförändringar över ett mycket långt tidsperspektiv och att öka medvetenheten om människans påverkan på Jordens ekosystem. Metodutvecklingen inom paleoekologin och geokemin under senare år gör det möjligt att genomföra kvantitativa eller semikvantitativa rekonstruktioner av en mängd olika miljöaspekter som t ex utbredning av ekosystem, markanvändning, vegetationsstruktur, jordmånsutveckling, utbredning av permafrost, vattenkvalitet, akvatiska ekosystem och biologisk mångfald. För att uppnå en processbaserad förståelse är statistisk analys och jämförelser med modellsimulationer viktiga verktyg. Forskningen har väletablerade kontaktytor med Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) tack vare gemensam finansiering av avhandlingsprojekt och forskarutbildning, i synnerhet inom de strategiska forskningsområdena BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate) och Multistressor (Managing Multiple Stressors in the Baltic Sea). Det finns även forskningsanknytningar till arkeologi.