Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljödynamik

 

odensjön
Frysprovtagning av nyligen avsatta, årslaminerade sediment i Odensjön, Skåne. Foto: Dan Hammarlund

Vår forskning är inriktad på att undersöka naturliga miljöarkiv för att rekonstruera sentida miljöförändringar. Målet är att sätta utvecklingen och omfattningen av människans påverkan på miljön i perspektivet av naturliga miljöförändringar. Vi använder biologiska, fysiska och geokemiska data från noggrant daterade miljöarkiv som indikatorer för miljöförändringar i det förflutna. Metodutvecklingen inom paleoekologin och geokemin under senare år gör det möjligt att genomföra kvantitativa rekonstruktioner av en mängd olika miljöaspekter som till exempel variationer i terrestra och akvatiska ekosystem, markanvändning, vattenkvalitet, och biologisk mångfald. Forskningstemat har väletablerade kontaktytor med institutionen för arkeologi och Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), i synnerhet inom de strategiska forskningsområdena BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate) och MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system).