Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOC91

Praktik, 15 hp

Denna praktikkurs är tänkt för dig som har nära till examen och som vill få en första inblick i en arbetsplats med geologiskt inriktad verksamhet. Inte minst viktigt är kanske att du kan skapa en kontakt för en eventuell anställning efter din examen. För tillträde till kursen krävs det studier motsvarande minst 90 poäng inom det geologiska ämnesområdet. Kursen skall omfatta 8 veckors praktik på arbetsplatsen och ytterligare en vecka för sammanställning av en redovisning. Det är lämpligt att genomföra praktiken innan du påbörjar ditt examensarbete. Du väljer och uppsöker arbetsplats själv men studievägledaren på institutionen kan också hjälpa till. Du uppmuntras att söka en arbetsplats utanför universitetet. På arbetsplatsen ansvarar en utsedd handledare för uppläggningen av arbetet. Praktiken skall vara godkänd av utbildningsansvarig på institutionen. Praktikarbetet kan fördelas på mer än en arbetsplats och på mer än ett tillfälle och kan förläggas utanför ordinarie terminstid.

OBS: Du måste vara antagen till ett utbildningsprogram vid geologiska institutionen för att kunna antas till praktikkursen. Antagning sker efter att en praktikplan upprättad av handledaren har godkänts av kursansvarig. Ansökan om antagning sker alltså INTE via antagning.se. Kontakta kursansvarig för mer information.

fältarbete

Dokumentation av geologiska lagerföljder i samband med geotekniska undersökningar och deltagande i geofysiska markundersökningar är exempel på relevanta praktikuppgifter

Allmänt

Detta är en valfri kurs på kandidat- eller masternivå, se studiegång, som kräver att Du är programregistrerad vid geologiska institutionen, Lunds universitet. Kursen kan påbörjas när som helst under året.

Ansökan

Kurstid: Heltidsstudier, valfri kursperiod. Ansökan görs genom att kontakta kursansvarig minst två veckor före starten av praktikperioden.
Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 90 hp naturvetenskapliga studier, varav minst 60 hp i geologi.
Utbildningsnivå: Grundnivå

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Kursansvarig