Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MNXG02

Sveriges berggrundsgeologi, 3 hp

Är du intresserad av bergarter, mineral och fossil? Då är detta en kurs för dig! Kursen ger dig en bred kunskap, översikt och allmänbildning om Sveriges berggrund.

Vi inleder kursen med att placera Sveriges berggrundsgeologi i en bredare kontext, inom vår kontinentplattas utbredning och begränsningar samt inom den Fennoskandiska urbergsskölden. Du får även en introduktion och förståelse för den geologiska tidsskalan och för begreppet paleogeografi. Därefter fokuserar vi på Sveriges storskaliga berggrundsgeologiska uppbyggnad. Vi börjar med ’urberget’, som omfattar magmatiska och metamorfa bergarter och vår äldsta berggrund. Därefter får du inblick i de yngre täckbergarter som ligger ovanpå urberget, det vill säga den sedimentära, fossilförande berggrunden. Efter kursen har du fått en god inblick i mycket av Sveriges geologi och en förståelse för varför olika bergarter finns på olika platser, varför det finns kalksten på Öland och Gotland, men inte i Småland, varför Bohusläns skärgård ser ut som den gör, hur vår Fjällkedja har bildats och varför det finns så mycket mineral i Bergslagen. I mindre utsträckning behandlas viktiga georesurser såsom malmer och industrimineral (geosystemtjänster) samt hur vi är beroende av geologisk kunskap för en omställning till ett hållbart samhälle.

Kursen ges digitalt och på distans med löpande examination genom digitala flervalsfrågor. Vi träffas ett fåtal gånger i digitala seminarier för gruppdiskussioner.

Foton till MNXG02
A Kambriska sandstenar har stor utbredning i Sverige. I Skåne är sandstenen genombruten av svart diabas som bildades i sprickor då superkontinenten Pangea sprack upp. B Dagens fjällkedja är resterna av en mer än 6,000 m hög bergskedja som bildades för omkring 420 miljoner år sedan. Den innehåller såväl magmatiska som metamorfa och sedimentära bergarter (Norge). C Kalksten från ordoviciumperioden, ca 460 miljoner år sedan, har traditionellt varit en viktig byggnadssten (Kinnekulle, Västergötland). D Fossil bläckfisk (ortoceratit) från den ordoviciska kalkstenen i Västergötland. E Graniter har bildats på stora djup i Jordskorpan. Sveriges yngsta granit är Bohusgraniten. F Stenstod bevarad i Bohusläns sprickdalslandskap. Stenstoden bildades under markytan till följd av vittringsprocesser under juratiden.

Allmänt

Detta är en valfri kurs på grundnivå. Kursen ges som distansbaserad undervisning på kvartstid under andra halvan av höstterminen.

Ansökan

Kurstid: HT2 (30 oktober - 22 december)
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet, se www.antagning.se
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema
Canvas
Kursvärdering och kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig