GEOM11

Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi, 15 hp

Vår planet bildades för 4 560 miljoner år sedan och dess uppdelning i jordskorpa, mantel och kärna skedde strax därefter. Nästan överallt kan vi finna spår av magmatism (t. ex. graniter, basalter och radierande gångsvärmar) som avslöjar hur magmatiska processer format våra kontinenter. På denna kurs behandlar vi magmatism i ett globalt perspektiv knutet till olika plattektoniska miljöer såsom spridningsryggar och konvergerande plattgränser. Vi lär oss hur och var magmor bildas, hur de därefter differentieras genom fraktionering och kontamination för att slutligen skapa det spektra av kristallina bergarter som jordskorpan är uppbyggd av. De bergartsbildande processerna kan vi studera med geokemiska och isotopgeologiska metoder, som vi lär oss använda på kursen. Vi lär oss också principerna för åldersbestämning av mineral, bergarter och petrologiska processer. Förutom föreläsningar innehåller kursen praktiska moment som mikroskopering och räkneövningar, samt en exkursion till Halland och Bohuslän med strandhugg på öarna i Göteborgs skärgård.

GEOM05

Närgångna bergartsstudier under exkursionen "McKenzie dyke swarm" - världens mäktigaste gångsvärm bildad från en mantelplym

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå. Om Du ansöker och antas till masterprogrammet i geologi, inriktning berggrundsgeologi (NAGEL BERG) blir Du automatiskt antagen till GEOM11 under andra halvan av första terminen, se studiegång. Kursen läses under andra halvan av höstterminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: HT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se