Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledningsstruktur

Geologiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens yttersta beslutande organ. Styrelsen leds av prefekt och dess sammansättning återspeglar institutionens två avdelningar, de olika personalgrupperna samt representanter för grund- och forskarutbildning (se fakultetens besluts- och delegationsordning (pdf, ny flik)).

Styrelsen väljs på tre år.

Institutionsstyrelsen 2021-2023: Anders Scherstén (ordförande), Charlotte Sparrenbom (lärare), Charlotte Möller (lärare), Mikael Calner (lärare), Dan Hammarlund (lärare), Helena Filipsson (lärare), Gert Pettersson (övrig personal), Isa Doverbratt (övrig personal), Josefin Martell (doktorand), Inda Brinkmann (doktorand) Lykke Lundgren Sassner (student).

Suppleanter: Git Klintvik Ahlberg (övrig personal), Carl Alwmark (lärare), Raimund Muscheler (lärare) .

Institutionsstyrelsen sammanträder tre gånger per termin, eller då prefekt sammankallar.
Institutionsstyrelsens protokoll: http://internt.geol.lu.se/secure/internt/protokoll/styrelse/

FU-kommitté

Geologiska institutionen har en gemensam forskarutbildning och forskarutbildningskommitté med Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys (INES). Nämnden ska bevaka och främja utbildning på forskarnivå inom institutionerna, vara aktiv i frågor rörande utbildning av handledare och internationalisering med mera. Nämnden är därutöver ett beredande organ inför beslut i institutionsstyrelsen i ärenden om utbildning på forskarnivå.  https://www.geology.lu.se/education/phd-studies-geology

GU-nämnd

GU-nämnden har det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna utbildningen på grund- och avancerad nivå inom institutionen. Nämnden ska vara ett forum för diskussioner och långsiktig planering samt leda institutionens kvalitetsarbete inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

I nämnden ingår Studierektor för grundutbildningen (Dan Hammarlund, sammankallande), studievägledare (Karl Ljung) och utbildningsadministratör (Henrik Stålhane).

Jämställdhetskommitté

Jämställdhetskommitténs huvudsakliga uppgift är att ta fram förslag till jämställdhetsplan samt årligen följa upp och revidera densamma. En viktig uppgift för kommittén är också att öka medvetenheten om jämställdhet vid institutionen. Kommittén rapporterar sitt arbete till institutionsstyrelsen.

 Jämställdhetskommitens hemsida

Referensgrupp för Geocentrums bibliotek

Referensgruppen är rådgivande angående bibliotekets service och tjänster och utveckling av dess samlingar. Gruppen är också en informationskanal mellan biblioteket och dess representationsområden.

Ordförande

Kristina Holmin Verdozzi
Bibliotekschef
Naturvetenskapliga biblioteket
Telefon: 046 222 33 19
E-post: Kristina [dot] Holmin_Verdozzi [at] science [dot] lu [dot] se

Övriga ledamöter

Geobibliotekets referensgrupp
geobibliotekets_referensgrupp [at] science [dot] lu [dot] se

 • Tre lärarrepresentanter varav två från geologiska institutionen
  • Mats Eriksson
  • Charlotte Sparrenbom
 • en från INES
  • David Tenenbaum
 • Två studentrepresentanter
  • Laura Löbl Lopez, laura [dot] lobl [dot] lopez [at] outlook [dot] com (laura[dot]lobl[dot]lopez[at]outlook[dot]com)
  • Beatrice Hendry, beatricehhendry [at] gmail [dot] com (beatricehhendry[at]gmail[dot]com)
 • En representant från ämnesbiblioteket
  • Britta Smångs

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation (pdf, ny flik)

Andra uppdrag vid institutionen

Skyddsombud: Martin Jarenmark
Biträdande skyddsombud: Isa Doverbratt

Brandskyddsombud: Åsa Wallin
Föreståndare brandfarlig vara: Mattias Olsson
Ställföreträdande föreståndare brandfarlig vara: Åsa Wallin

KLARA-ansvarig (kemikalier): Isa Doverbratt

Miljökoordinator: Gert Pettersson