Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEON07 - nedlagd

Kvartär klimat- och glaciationshistoria, 15 hp

Kursen är inställd VT 2021

Varför började jorden präglas av återkommande nedisningar under de senaste årmiljonerna och hur många gånger har vi egentligen haft istider? Hur mycket och hur snabbt har klimatet varierat, vilka mekanismer ligger bakom de stora klimatförändringarna och hur vet vi det? Hur har landskapet, vegetationen och människans utveckling påverkats av nedisningarna? Hur påverkar vi klimatsystemet idag, hur kan framtidens klimat komma att se ut och när kommer nästa istid? Svaren på dessa och många andra frågor får du om du läser den här kursen som sammanfattar de mest aktuella forskningsrönen inom kvartärgeologin. Kursen inleds med en serie föreläsningar varvat med egna litteraturstudier och diskussionsseminarier samt kortare exkursioner i Skåne och Danmark. Därefter följer drygt två veckor som ägnas åt en skriftlig arbetsuppgift med anknytning till klimat- och glaciationsutvecklingen under någon tidsperiod eller i någon specifik del av världen, följt av muntlig redovisning av rapporten. Kursen avslutas med en spännande exkursion genom södra Sverige upp till fjällen då vi tittar närmare på spåren efter istiderna. Kursen ges på engelska och särskild uppmärksamhet ägnas åt träning i att inhämta information från vetenskapliga primärpublikationer samt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

 

Sediment och landformer studeras på dryg veckolång exkursion, här bilder från nordvästra Dalarna
Sediment och landformer studeras på dryg veckolång exkursion, här bilder från nordvästra Dalarna. Foto: Per Möller

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå som kräver godkänt betyg på GEON05 och GEON06. Kursen läses under andra halvan av vårterminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper, samt GEON05, 15 hp, och GEON06, 15 hp, eller motsvarande
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Kursansvarig