Prover för vedanatomisk analys (artbestämning):

Objektsavgift (startavgift för objekt/projekt) 1500 kr
Provmängd från enskilt objekt (antal kol- eller vedfragment):
1-2 st 500 kr
3-10 st 800 kr
>10 st 1200 kr

Prover för dendrokronologisk analys (åldersbestämning):

Objektsavgift (startavgift för objekt/projekt) 5000 kr
Stående konstruktioner 600 kr per prov
Arkeologiska fynd 900 kr per prov
I vissa fall kan priset reduceras betydligt, främst när det gäller projekt som kan bidra till forskningsverksamheten vid laboratoriet, t.ex:
• Prover som är mer än 2000 år gamla.
• Prover av ”udda” trädslag.
• Prover från områden med få undersökta lokaler.
• Stora provmängder från samma objekt.

Fältarbete:

5000 kr per dag

Samtliga priser är angivna exklusive moms. Extra snabb behandling kan utföras mot en tilläggsavgift på 35% av totalpriset. Kontakta gärna laboratoriet för mer detaljerade prisuppgifter och ytterligare upplysningar.

Kontakt

Hans Linderson
Geologiska institutionen
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund


046-222 7891
hans [dot] linderson [at] geol [dot] lu [dot] se