Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Paleoekologi och paleoklimatologi

Borrning
Foto: Terry Conrad

Inom områdena paleoekologi och paleoklimatologi arbetar vi framför allt med fanerozoikum, d v s perioden från övergången från prekambrium till kambrium för 542 miljoner år sedan till den nuvarande geologiska epoken, holocen, och med en mängd olika terrestra och marina miljöer och paleomiljöer över hela jorden. Vi undersöker den taxonomiska sammansättningen av olika organismgrupper och deras geokemi i nutida och fossila sediment. Genom att integrera en rad olika marina och terrestra proxydata kan vi rekonstruera centrala aspekter av klimatet, som t ex temperatur, luftfuktighet, samt havets och atmosfärens kretslopp. Forskningsområdet har tre huvudsakliga inriktningar:
1) kalibrering och utvärdering av proxydata samt kvantifiering av osäkerhetsuppskattningar,
2) framtagande av data med mycket hög tids- och rumsmässig upplösning,
3) intensifierad integrering av terrestra och marina proxydata i modellexperiment.

Denna forskning kommer att leda till ökad kunskap om hur klimatförändringar uttrycks i globala kopplingar mellan hav och atmosfär och hur klimatprocesserna är kopplade till förändringar i kolets kretslopp. Vår forskning gör det möjligt att utvärdera hypoteser om mekanismerna bakom klimatförändringar och ekologiska förändringar och ger en bättre förståelse för de bakomliggande processerna.