Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Planetär Geovetenskap

marsmeteorit
Marsmeteorit på väg in i elektronmikroskopet (Foto: J. Martell)

Inom forskningsområde planetär geovetenskap vill vi sätta jordens utveckling i ett större perspektiv – hur har jorden interagerat med sina grannar i solsystemet genom sin historia? Vilken effekt har de här interaktionerna haft för jordens utveckling? Framför allt intresserar vi oss i gruppen för nedslagskraterbildning. Nedslagskraterbildning har spelat en avgörande roll när det gäller att utforma himlakroppars ytor och miljöer sedan bildningen av vårt solsystem, och fortsätter att göra det än idag. Att lära oss hur jordens kollisionshistoria ser ut är det enda sättet för oss att förstå hur jorden påverkats av nedslagskraterbildning genom dess historia. Vi forskar inom två huvudsakliga fält – nedslagskraterbildning och chockmetamorfos, och planeten Mars geologiska historia. För att öka förståelsen för kraterbildning, hur processen påverkat/påverkar jorden, finna nya sätt att identifiera nedslagskratrar, och förstå vad som hände i det tidiga solsystemet så studerar vi bergarter som kommer från nedslagskratrar på jorden, meteoriter och analyserar fjärranalysdata från Mars. I gruppen är vi också mycket intresserade av att hitta nya metoder för att öka kunskapen om de här frågorna, och vi använder gärna modern teknik så som svepelektronmikroskopi med electron backscatter diffraction och neutrontomografi. 

Urval av nyligen publicerade artiklar (gruppmedlemmar vid Geologiska institutionen i Lund i fetstil)

Martell, J., Alwmark, C., Daly, L., Hall, S., Alwmark, S., Woracek, R., Hektor, J., Helfen, L., Tengattini, A., and Lee, M, 2022: The scale of a Martian hydrothermal system explored using combined neutron and X-ray tomography. Science Advances 8:eabn3044, DOI: 10.1126/sciadv.abn3044.

Holm-Alwmark, S., Erickson, T.M., and Cavosie, A.J., 2022: Empirical constraints on progressive shock metamorphism of magnetite from the Siljan impact structure, Sweden. Geology 50:377–382. DOI: 10.1130/G49498.1.

Holm-Alwmark, S., Kinch, K.M., Hansen, M.D., Shahrzad, S., Svennevig, K., Abbey, W.J., Anderson, R.B., Calef III, F.J., Gupta, S., Hauber, E., Horgan, B.H.N., Kah, L.C., Knade, J., Miklusicak, N., Stack, K.M., Sun, V.Z., Tarnas, J.D., and Quantin-Nataf, C., 2021: Stratigraphic relationships in Jezero crater, Mars – Constraints on the timing of fluvial-lacustrine activity from orbital observations. Journal of Geophysical Research: Planets 126:e2021JE006840. DOI: 10.1029/2021JE006840.

Holm-Alwmark, S., Jourdan, F., Ferrière, L., Alwmark, C., and Koeberl, C., 2021: Resolving the age of the Puchezh-Katunki impact structure (Russia) against alteration and inherited 40Ar* – No link with extinctions. Geochimica et Cosmochimica Acta 301:116–140. DOI: 10.1016/j.gca.2021.03.001.

Plan, A., Kenny, G.G., Erickson, T.M., Lindgren, P., Alwmark, C., Holm-Alwmark, S., Lambert, P., Scherstén, A., and Söderlund, U., 2021: Exceptional preservation of reidite in the Rochechouart impact structure, France: new insights into shock deformation and phase transition of zircon. Meteoritics & Planetary Science 56:1795–1828. DOI: 10.1111/maps.13723.

Martell, J., Alwmark C., Holm-Alwmark, S., and Lindgren, P., 2021: Shock deformation in zircon grains from the Mien impact structure, Sweden. Meteoritics & Planetary Science 56:362–378. DOI: 10.1111/maps.13625.

Holm-Alwmark, S., Alwmark, C., Ferrière, L., Meier, M. M. M., Lindström, S., Kenny, G. G., Sheldon, E., Schweigert, G., Spötl, C., Whitehouse, M. J., and Hofmann, B. A., 2021: Shocked quartz in distal ejecta from the Ries impact event (Germany) found at ~  180 km distance, near Bernhardzell, eastern Switzerland. Scientific Reports 11:7438. DOI:  10.1038/s41598-021-86685-2.

Herrmann, M., Alwmark, C., and Storey, M., 2021: 40Ar-39Ar age evidence for an impactgenerated hydrothermal system in the Devonian Siljan crater, Sweden, in Reimold, W.U., and Koeberl, C., eds., Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution VI: Geological Society of America Special Paper 550, DOI: 10.1130/2021.2550(26).