Kostnaden för ett prov varierar avsevärt beroende på provstorlek, litologi och nödvändig efterbehandling (t.ex. densitetsseparering). Kontakta oss gärna för en uppskattning av kostnaden.

Provresterna levereras torkade och uppdelade på olika fraktioner, normalt en lätt- och en tungfraktion (varav den senare innehåller fosfatiska mikrofossil) samt en fraktion med material större än 1 mm. Som finaste sikt använder vi regelmässigt 63 um. Önskas finare sikt så går det att ordna.