Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEON09

GLOBALA MILJÖFÖRÄNDRINGAR I ETT GEOLOGISKT PERSPEKTIV, 15 HP

Den påverkan vi människor har på jordens ekosystem har aldrig varit så omfattande som idag, och det är tydligt att vi nu även påverkar jordens klimatsystem. På vilka sätt och hur länge har vi påverkat den globala miljön, och hur kan man baserat på geologiska data och modeller skilja denna påverkan från de klimat- och miljöförändringar som alltid har skett och fortfarande sker på grund av naturliga processer? Dessa är några av de viktiga frågor vi utgår ifrån på den här kursen, som utifrån aktuell forskning ger dig ett geologiskt perspektiv på de globala miljöförändringar som präglar vår tid.

Kursen bygger till stor del på en fältbaserad forskningsinsats under flera dagar som ger dig praktisk erfarenhet av mätserier, fältobservationer och geologisk datainsamling med koppling till tidigare och pågående klimat- och miljöförändringar. Data från fältarbetet ligger till grund för en skriftlig arbetsuppgift som du även presenterar muntligt vid ett seminarium. Litteraturstudier, föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner ger dig teoretisk fördjupning och breddning inom ämnesområdet.

Kursen fokuserar på klimatstyrande processer och relaterade miljöförändringar under kvartärtiden men ger även ett längre geologiskt perspektiv på dagens globala miljöförändringar. Du får dessutom en introduktion till begreppet geosystemtjänster och en inblick i aktuell forskning kring prognostisering av framtida miljöförändringar och våra möjligheter att påverka utvecklingen till det bättre. Särskild uppmärksamhet ägnas åt träning i att inhämta information från vetenskapliga primärpublikationer samt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Students doing fieldwork
Provtagning av naturliga miljöarkiv som torvlagerföljder och sjösediment kan ge oss ytterst relevanta långa tidsserier för bedömning av pågående klimat- och miljöförändringar.

 

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå som även är öppen för studenter på avancerad nivå inom andra naturvetenskapliga inriktningar, se behörighetskrav här under. Kursen läses under andra halvan av vårterminen, se studiegång

Ansökan

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi, geovetenskap eller andra naturvetenskapliga ämnen.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig