Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Priser och provinlämning

Grundpris

Grundpriset är 3600 kr (exkl. moms) för en normal 14C-datering.

Extra tjänster

    • 13C-analys: 500 kr
    • Hög precision: 2000 kr (endast för prover >10 mg)
    • Snabb behandling: 2000 kr
    • Små prover (<0,5 mg C): 2000 kr

13C-analys kan vara intressant i vissa sammanhang, och då vanligen för prover från (ej brända) ben, men behövs ej för C14-datering eftersom korrektion för fraktionering görs i mätprocessen. 13C-analys av kollagen extraherat från ben inkluderar bestämning av d13C, d15N och C/N-kvot.

Interna priser

Särskilda priser gäller för kunder inom Lunds universitet. Kontrollera priser med laboratoriet.

Rabatter

En rabatt på 10% tillämpas när en kund lämnar in 10 eller flera prover samtidigt. Detta gäller för de flesta vanliga provtyper (t.ex. ved, träkol, förkolnade sädeskorn, växtmakrofossil, torv, molluskskal, foraminiferer och prover som analyseras för biomassainnehåll) men inte för prover med mer tidskrävande förbehandlingsmetoder (t.ex. ben och brända ben). Ytterligare rabatter tillämpas när stora antal prover lämnas in samtidigt. Kontakta Mats Rundgren för mer information om våra rabatter.

Rapporteringstid

För närvarande (oktober 2022) tar det 2-3 månader (exklusive de perioder då laboratoriet är semesterstängt) från det att ett (normalt) prov ankommer till laboratoriet till dess att vi rapporterar resultatet till kunden. Detta avser normala prover, och tiden beror på materialtyp. Rapporteringstiden för snabb behandling är maximalt 6 veckor men vanligen 3-4 veckor.

Alla prover som lämnas in för datering måste åtföljas av ett provbeskrivningsformulär (doc, ny flik).

Kulturhistoriska objekt

Laboratoriet tillämpar UNESCOs konvention om handel med kulturhistoriska objekt. För datering av kulturhistoriska objekt (konstföremål, antikviteter etc.) krävs följande dokumentation och deklarationer:

  • Fotografi av objektet
  • Deklaration av ägarskap
  • Dokumentation av ursprung (ursprungsland och proveniens)
  • Äkthetsdeklaration för det inlämnade provet

Kontakta laboratoriet för ytterligare information och blanketter rörande kulturhistoriska objekt.

 

Kundförfrågningar och provinlämning

Priser och provinlämning 

Förfrågningar, geologiska och arkeologiska prover
Docent Mats Rundgren
+46 46 222 7856
Mats [dot] Rundgren [at] geol [dot] lu [dot] se

Förfrågningar, aktiva prover och aerosol prover
Docent Kristina Stenström
+46 46 222 7643
Kristina [dot] Stenstrom [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Provbeskrivningsformulär

Alla prover som lämnas in för datering måste åtföljas av ett provbeskrivningsformulär.

Provbeskrivningsformulär (doc, ny flik)