Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Priser och provinlämning

Grundpris

Grundpriset är 3900 kr (exkl. moms) för en normal 14C-datering. Detta pris gäller alla provmaterial.

Tilläggspriser

Förbehandling av vissa provmaterial medför tilläggskostnader. Rådgör med laboratoriet vid osäkerhet beträffande totalkostnaden för ert provmaterial.

  • Extraktion av kollagen (nödvändigt för ben och tänder): 600 kr
  • Ultrafiltrering av extraherat kollagen (rekommenderat för ben och tänder som är dåligt bevarade eller väldigt gamla): 600 kr
  • Isolering av bio-apatit (nödvändigt för brända ben): 600 kr
  • Extraktion av bas-löslig fraktion (nödvändigt för sediment och jord med låg organisk halt): 600 kr

Extra tjänster

    • 13C-analys: 600 kr
    • Hög precision: 2200 kr (endast för prover >10 mg)
    • Snabb behandling: 2200 kr
    • Små prover (<0,5 mg C): 2200 kr

13C-analys kan vara intressant i vissa sammanhang, och då vanligen för prover från (ej brända) ben, men behövs ej för C14-datering eftersom korrektion för fraktionering görs i mätprocessen. 13C-analys av kollagen extraherat från ben inkluderar bestämning av d13C, d15N och C/N-kvot.

Interna priser

Särskilda priser gäller för kunder inom Lunds universitet. Kontakta laboratoriet för information om dessa priser.

Rabatter

En rabatt på 10% tillämpas när en kund lämnar in 10 eller flera prover samtidigt. Ytterligare rabatter tillämpas när stora antal prover lämnas in samtidigt. Kontakta laboratoriet för mer information om våra rabatter.

Rapporteringstid

För närvarande (januari 2024) tar det 2-3 månader (exklusive de perioder då laboratoriet är semesterstängt) från det att ett prov ankommer till laboratoriet till dess att vi rapporterar resultatet till kunden. Detta avser prover av normal storlek, och tiden beror på materialtyp. Rapporteringstiden för snabb behandling är maximalt 6 veckor men vanligen 3-4 veckor.

Alla prover som lämnas in för datering måste åtföljas av ett provbeskrivningsformulär (doc, ny flik).

Kulturhistoriska objekt

Laboratoriet tillämpar UNESCOs konvention om handel med kulturhistoriska objekt. För datering av kulturhistoriska objekt (konstföremål, antikviteter etc.) krävs följande dokumentation och deklarationer:

  • Fotografi av objektet
  • Deklaration av ägarskap
  • Dokumentation av ursprung (ursprungsland och proveniens)
  • Äkthetsdeklaration för det inlämnade provet

Kontakta laboratoriet för ytterligare information och blanketter rörande kulturhistoriska objekt.

 

Kundförfrågningar och provinlämning

Priser och provinlämning 

Förfrågningar, geologiska och arkeologiska prover
Docent Mats Rundgren
+46 46 222 7856
c14 [at] geol [dot] lu [dot] se

Förfrågningar, aktiva prover och aerosol prover
Docent Kristina Stenström
+46 46 222 7643
Kristina [dot] Stenstrom [at] nuclear [dot] lu [dot] se (Kristina[dot]Stenstrom[at]nuclear[dot]lu)

Provbeskrivningsformulär

Alla prover som lämnas in för datering måste åtföljas av ett provbeskrivningsformulär.

Provbeskrivningsformulär (doc, ny flik)