Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om oss

Välkomna till Geologiska institutionen vid Lunds universitet!

Kulla Gunnarstorp, Skåne
Studenter undersöker berggrunden. Foto: Kennet Ruona

Geologiska institutionen i Lund är en livfull arbetsplats och smältdegel för bred geovetenskaplig forskning och undervisning på universitetets mest forskningsintensiva fakultet. Vi studerar vår planets uppbyggnad och historia, och har hela jordklotet som arbetsplats. Verksamheten har därför en stark internationell prägel. Våra lärare och forskare är experter på de processer och material som byggt och bygger upp vår planet. Vi arbetar inom en mängd geovetenskapliga ämnesområden, till exempel geokemi, mineralogi och petrologi, tektonik, sedimentologi, paleontologi, molekylär paleobiologi, glacialgeologi, maringeologi och tillämpad geologi. Den laborativa verksamheten är väl utbyggd med ett flertal laboratorier av nationellt intresse. Samtliga forskare på institutionen arbetar i internationella nätverk och publicerar sina resultat i internationella tidskrifter.

Organisatoriskt består institutionen av två avdelningar, Berggrundsgeologi och Kvartärgeologi, med stor överlappning i vetenskapliga frågeställningar. Den berggrundsgeologiska forskningen fokuserar på berggrundens bildning och sammansättning och syftar till att förstå och förklara processer i jordens inre, i jordskorpan och på jordytan. Forskarna inom avdelningen studerar kontinenternas förflyttning och uppkomsten av bergskedjor och sedimentära bassänger, eller bedriver forskning kring livets utveckling och de massutdöenden som ägt rum i Jordens historia. För den kvartärgeologiska forskningen är Jordens allra yngsta historia och de lösa avlagringarna i fokus, speciellt med avseende på processtolkning, klimatförändringar och den senaste istidens glacialer och interglacialer. Inom denna avdelning bedrivs även betydande forskning kring nutida miljöproblematik i marina miljöer såväl som i Östersjön. Tillsammans arbetar våra två avdelningar inom åtta övergripande forskningsteman.

Institutionen erbjuder både en kandidatutbildning (180 hp) och en masterutbildning (120 hp) i geologi. Utbildningarna, som har fått högsta betyg i nationella utvärderingar, är nära relaterad till forskningen på institutionen eftersom alla våra lärare också är aktiva forskare. Flera av våra lärare har fått pedagogiska priser och en viktig del av utbildningen utgörs av exkursioner och fältundervisning. Våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden och arbetar huvudsakligen i företag eller kommuner med frågor som rör berg- och jordlager och grundvatten, ofta med tydlig miljöinriktning. Vår forskarutbildning är gemensam med Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys. Omkring 30 doktorander är knutna till Geologiska institutionen.

Geologiska institutionens lärare och forskare omgärdas av en mycket god infrastruktur och professionella medarbetare i ett flertal stödfunktioner. Dessa funktioner innefattar ett kansli, geobibliotek, IT-enhet, studentadministration, laboratorieassistenter och vaktmästeri. Vi är noga med vår värdegrund och delar tillsammans uppdraget att utföra forskning och utbildning av högsta internationella klass.

Oavsett om du är intresserad av vår grundutbildning, forskarutbildning eller våra forskningsområden så hoppas vi att du tittar igenom vår hemsida för att lära dig mer om Geologiska institutionen i Lund!