Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOB21

Livets utveckling och jordens klimat, 15 hp

Hur och var uppstod liv, och hur har livet utvecklats på jorden? Vad styr jordens klimat, och varför och på vilket sätt har klimatet förändrats genom jordens historia? Detta är de centrala frågorna som behandlas på kursen och som dessutom är nära kopplade till varandra. Klimatet påverkar livets förutsättningar samtidigt som utvecklingen av växter och djur i sin tur leder till förändringar i klimatet.

Kursen är uppdelad på två delkurser varav den första ger dig grundläggande kunskaper om jordens organismer och deras utvecklingshistoria från urtid till nutid. Du kommer bland annat att få inblick i hur man systematiserar växter och djur och hur olika växt- och djurgrupper har utvecklats genom tiden. Du kommer också att studera hur livsmiljöerna har förändrats under årmiljonerna och hur man kan tolka geologiska avlagringar. Delkursen ger dig dessutom kunskap om hur man kan använda fossil för åldersbestämning av lagerföljder.

Den andra delkursen tar upp principerna för hur jordens klimatsystem fungerar och ger dig grundläggande kunskaper i meteorologi, klimatologi och oceanografi. Du kommer också att få inblick i hur och varför jordens klimat har förändrats samt hur vi kan få kunskap om tidigare klimatförhållanden genom att analysera naturliga klimatarkiv som t.ex. sedimentlagerföljder. Mot denna bakgrund diskuterar vi avslutningsvis framtidens klimat.
Under kursen kommer du att utveckla din informationskompetens genom sökning, värdering och hantering av olika litteraturkällor och databaser.  Du får också träning i att uttrycka dig i olika språkliga genrer, både vetenskapliga och populärvetenskapliga. Dessutom utvecklar du ditt skrivande genom att analysera och kommentera både dina egna och andras texter.

GEOB21 bilder

Vänster bild: Conodonter är användbara mikrofossil. De välbevarade exemplaren kommer från Sveriges ordovicium. Höger bild: Studenter tar upp borrkärnor från en torvmark som ska användas för att studera klimatförändringar.

Allmänt

Detta är en obligatorisk kurs på kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning geologi (NGNAT GEOB). Om Du ansöker och antas till NGNAT GEOB blir Du automatiskt antagen till GEOB21 under andra halvan av första terminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: HT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA02 eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig