Under hösten 2004 installerades en ny maskin för acceleratormasspektrometri vid Centrum för Geobiosfärsvetenskap. Den nya maskinen bygger delvis på ny teknologi - s.k. "Single Stage Accelerator Mass Spectrometry" (SSAMS) - och har betydligt mindre dimensioner (6,5x4,5 m) än tidigare AMS-system. Den används för 14C-datering och för kvantifiering av 14C-märkta substanser med tillämpningar för forskning inom radioekologi, ekologi, medicin och biomedicin. Fram till dags dato (augusti 2016) har ca 8000 åldersbestämningar gjorts med den nya maskinen. För närvarande är prestanda vid SSAMS-laboratoriet som följer: precision (för prover yngre än 5000 BP): ± 35 14C-år, maximalt daterbar ålder: ca 45000 BP, minimal provmängd: ca 0,2 mg organiskt material (ca 0,1 mg kol). Tillverkare är National Electrostatic Corp. (NEC), Wisconsin, USA. Utrustningen finansierades av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt från Vetenskapsrådet.

 

Automatisk grafitiseringsutrustning (AGE-3) kopplad till en elementanalysator.
Automatisk grafitiseringsutrustning (AGE-3) kopplad till en elementanalysator.
Automatisk grafitiseringsutrustning (AGE-3) kopplad till en elementanalysator.

SSAMS-maskinen: injektorn med högspänningsdäcket bakom buren.
SSAMS-maskinen: injektorn med högspänningsdäcket bakom buren.
SSAMS-maskinen: injektorn med högspänningsdäcket bakom buren.

MC-SNICS-jonkälla för 40 prover.
MC-SNICS-jonkälla för 40 prover.
MC-SNICS-jonkälla för 40 prover.

Injektor - dipolmagnet
Injektor - dipolmagnet
Injektor - dipolmagnet

Accelerationsrör med högspänningsdäck till höger.
Accelerationsrör med högspänningsdäck till höger.
Accelerationsrör med högspänningsdäck till höger.

Högspänningsdäck - detektor och elektrostatisk deflektor.
Högspänningsdäck - detektor och elektrostatisk deflektor.
Högspänningsdäck - detektor och elektrostatisk deflektor.