Kursanalyser

Utvärderingar av våra kurser

Introduktionskurser

GEOA02 Planeten Jorden – en introduktion 15 hp HT1 (pdf, ny flik)
GEOA82 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv 15 hp HT2 (pdf, ny flik)

Teoretiska kurser på grundnivå (basblocket)

GEOB21 Livets utveckling och jordens klimat 15 hp HT2 (pdf, ny flik)
GEOB22 Mineral och bergarter 15 hp VT1 (pdf, ny flik)
GEOB23 Sediment, landformer och strukturer 15 hp VT2 (pdf, ny flik)
GEOB24 Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi 15 hp HT1 (pdf, ny flik)
GEOB25 Geologi i samhället 15 hp HT2 (pdf, ny flik)

Tillämpade kurser

GEOC07 Geofysisk undersökningsmetodik 15 hp VT1 (pdf, ny flik)
GEOC08 Förorenad mark 15 hp VT2 (pdf, ny flik)
GEOP06 Hydrogeologi 15 hp VT1 (pdf, ny flik)

Praktik

GEOC91 Praktik 15 hp valfri

Examensarbete på grundnivå

GEOL01 Examensarbete 15 hp (pdf, ny flik)

Teoretiska kurser på avancerad nivå

GEOM10 Sedimentär geologi och bassänganalys 15 hp HT1 (pdf, ny flik)
GEOM11 Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi 15 hp HT2 (pdf, ny flik)
GEOM08 Metamorf petrologi och strukturgeologi 15 hp VT1 (pdf, ny flik)
GEOM09 Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi 15 hp VT2 (pdf, ny flik)
GEON05 Glacial sedimentologi – processer, sediment och landformssystem 15 hp HT1 (pdf, ny flik)
GEON06 Paleoekologisk metodik och miljöanalys 15 hp HT2 (pdf, ny flik)
GEON07 Kvartär klimat- och glaciationshistoria 15 hp VT2 (pdf, ny flik)
GEON08 Maringeologi och havsmiljöförändringar 15 hp VT1 (pdf, ny flik)

Examensarbete på avancerad nivå

GEOR02 Examensarbete för masterexamen 45 hp (pdf, ny flik)

Anmälan till kurser

Anmäl dig till höstens kurser på www.antagning.se.
Anmälan är öppen från den 16 mars t.o.m 15 april. Kontakta antagningsservice på www.antagning.se om du har några frågor.

 

Studenter vid Geysir
Photo Wim Clymans
Exkursion vid Geysir. Foto Wim Clymans