Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOC06 - nedlagd

Mark och deponier, 7,5 hp

Kursen behandlar olika typer av deponier, olika processer i deponin och hur de påverkar den omgivande miljön. Vidare behandlas grundläggande geologiska och hydrogeologiska förhållanden vid val av plats. Avslutningsvis diskuteras utformningen med avseende på geologiska och konstgjorda barriärer och hur sluttäckning utförs. I kursen ingår också studiebesök vid olika deponier.

Hur påverkar en sådan här deponi den omgivande miljön (t.v.) Vad krävs för att nya deponier skall placeras och utformas så att riskerna för miljö och människa minimeras (t.h.)
Hur påverkar en sådan här deponi den omgivande miljön (t.v.) Vad krävs för att nya deponier skall placeras och utformas så att riskerna för miljö och människa minimeras (t.h.)

ansökan

Kurstid: HT2 första delen, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 75 högskolepoäng i geologi, geovetenskap, naturgeografi eller miljövetenskapligt basblock, eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

kursansvarig