Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Glacialgeologi

Field work in Siberia
Fältarbete i Sibirien

Det skandinaviska landskapet är i mycket ett resultat av upprepade istider under kvartär. De sediment som bildades under kvartärtiden utgör därmed underlaget som vi bygger vår infrastruktur på, hämtar vårt grundvatten från samt använder för vårt jordbruk och våra mer eller mindre naturliga ekosystem. Därför är det av yttersta vikt för samhället att bygga upp en kunskap om strukturen, utbredningen och uppbyggnaden av landskap från istidsperioder. Vår forskning är inriktad på glaciala och periglaciala sediment och landformationer och på att rekonstruera och förstå de processer som byggde upp dem. Med hjälp av stratigrafiska och kronologiska metoder rekonstruerar vi också istidshistoria på flera olika rums- och tidsmässiga skalor: från istäcke till iskalott och från nutiden till den senaste isavsmältningen och de två senaste is- och värmeperioderna. Forskningen är i hög grad beroende av exakta dateringsmetoder som radiometrisk datering (14C), optiskt stimulerad luminiscens och kosmogenisk nukleiddatering. Istidsgeologi är ett kärnämne inom kvartärgeologin där forskarna i Lund blev bedömda som ”outstanding” i RQ08-utvärderingen. Under den kommande perioden kommer vi att inrikta oss på fyra huvudsakliga ämnen: 1) sydskandinavisk stratigrafi, 2) vindaktivitet i Skandinavien under den senaste isavsmältningen, 3) glaciala processer i nutida isländska iskalotter, och 4) arktisk istidshistoria. Sydskandinavien har stratigrafiska data som kan användas för att undersöka den för närvarande livligt diskuterade istidshistorien fram till den senaste största utsträckningen; dessa undersökningar kommer att kopplas till det svenska borrningsprogrammet. Forskningen om vindtransporterade sediment är ett nytt uppslag som använder underutnyttjade vinddata som paleomiljöarkiv, i synnerhet från den senaste istiden och tidiga Holocen. Forskningen om Island är inriktad på en förståelse av nutida glaciala processer. Vår arktiska forskning har en lång tradition på institutionen och har som mål att rekonstruera istäckets dynamik och kronologi i det förflutna genom studier på Grönland, Island och Spetsbergen samt i Sibirien.

glacial geology