Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Glacialgeologi

Field work in Siberia
Fältarbete i Sibirien

Det skandinaviska landskapet är i mycket ett resultat av upprepade istider under kvartär. De sediment som bildades under kvartärtiden utgör därmed underlaget som vi bygger vår infrastruktur på, hämtar vårt grundvatten från samt använder för vårt jordbruk och våra mer eller mindre naturliga ekosystem. Därför är det av yttersta vikt för samhället att bygga upp en kunskap om strukturen, utbredningen och uppbyggnaden av landskap från istidsperioder. Vår forskning är inriktad på glaciala och periglaciala sediment och landformationer och på att rekonstruera och förstå de processer som byggde upp dem. Med hjälp av stratigrafiska och kronologiska metoder rekonstruerar vi också istidshistoria på flera olika rums- och tidsmässiga skalor: från istäcke till iskalott och från nutiden till den senaste isavsmältningen och de två senaste is- och värmeperioderna. Forskningen är i hög grad beroende av exakta dateringsmetoder som radiometrisk datering (14C), optiskt stimulerad luminiscens och kosmogenisk nukleiddatering. Istidsgeologi är ett kärnämne inom kvartärgeologin där forskarna i Lund blev bedömda som ”outstanding” i RQ08-utvärderingen. Under den kommande perioden kommer vi att inrikta oss på fyra huvudsakliga ämnen: 1) sydskandinavisk stratigrafi, 2) vindaktivitet i Skandinavien under den senaste isavsmältningen, 3) glaciala processer i nutida isländska iskalotter, och 4) arktisk istidshistoria. Sydskandinavien har stratigrafiska data som kan användas för att undersöka den för närvarande livligt diskuterade istidshistorien fram till den senaste största utsträckningen; dessa undersökningar kommer att kopplas till det svenska borrningsprogrammet. Forskningen om vindtransporterade sediment är ett nytt uppslag som använder underutnyttjade vinddata som paleomiljöarkiv, i synnerhet från den senaste istiden och tidiga Holocen. Forskningen om Island är inriktad på en förståelse av nutida glaciala processer. Vår arktiska forskning har en lång tradition på institutionen och har som mål att rekonstruera istäckets dynamik och kronologi i det förflutna genom studier på Grönland, Island och Spetsbergen samt i Sibirien.

glacial geology

Sidansvarig:

Kontakt

Senaste artiklar

A Younger Dryas re-advance of local glaciers in north Greenland. Larsen et al., Quaternary Science Reviews. (in press 2015)

A short-lived aeolian event during the Early Holocene in southeastern Norway. Alexanderson & Henriksen, Quaternary Geochronology. 2015

The importance of thermal boundary transitions on glacial geomorphology; mapping of ribbed/hummocky moraine and streamlined terrain from LiDAR, over Småland, South Sweden. Möller & Dowling, GFF. (in press 2015)

Morphometry and core type of streamlined bedforms in southern Sweden from high resolution LiDAR. Dowling et al., Geomorphology 236. 2015

The Taimyr Peninsula and the Severnaya Zemlya archipelago, Arctic Russia: a synthesis of glacial history and palaeo-environmental change during the Last Glacial cycle (MIS 5e–2). Möller et al., Quaternary Science Reviews 107. 2015

Holocene Chronology of the Brattforsheden Delta and Inland Dune Field, Sw Sweden. Alexanderson & Fabel, Geochronometria 42. 2015

Drumlinised glaciofluvial and glaciolacustrine sediments on the Småland peneplain, South Sweden – new evidence on the growth and decay history of the Fennoscandian Ice Sheets during MIS 3. Möller & Murray, Quaternary Science Reviews 122. 2015