Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOC07

Geofysisk undersökningsmetodik, 15 hp

Obs! Kursen ges endast jämna år!

Med geofysisk undersökningsmetodik menas att man undersöker markens uppbyggnad och egenskaper genom att mäta olika fysiska parametrar. Till exempel kan man mäta markens magnetiska, elektriska eller mekaniska egenskaper. Mätresultaten bearbetas sedan till en modell av marken, uttryckt i någon lämplig fysisk parameter, varefter denna tolkas geologiskt.

Geofysiska undersökningsmetoder har använts under lång tid i samband med prospektering för olja, gas och mineraler. Under det senaste årtiondet har metoderna fått ökad användning inom bl.a. hydrogeologi, miljögeologi och anläggningsgeologi. Grundläggande kunskaper om geofysiska undersökningsmetoder har därför blivit allt viktigare för geologer.

Under kursens första del presenteras de vanligaste geofysiska undersökningsmetoderna: reflektionsseismik, refraktionsseismik, gravimetri, magnetometri, geoelektriska metoder och elektromagnetiska metoder. Du får lära dig grundläggande teori för de olika metoderna liksom hur data samlas in, bearbetas och tolkas. I denna del ingår också moment om borrningsteknik samt geofysisk och geologisk borrhålsloggning.

I nästa del ligger fokus på hur man väljer metoder och planerar geofysiska undersökningar för att lösa olika problemställningar samt på hur man tolkar resultat från undersökningar där man använt flera olika metoder. Ett viktigt moment i denna del är en fältövning där du får träning i att lösa ett problem genom att utföra mätningar med flera olika metoder, bearbeta och tolka resultaten och sedan presentera din egen lösning

.

Fältarbete GEOC07
Fältarbete GEOC07

Allmänt

Detta är en valfri kurs, främst på kandidatnivå, se studiegång, men som även är öppen för studenter inom andra naturvetenskapliga inriktningar som har läst en grundkurs i geologi. Kursen läses under första halvan av vårterminen under jämna år (2020, 2022 osv).

Ansökan

Kurstid: VT1 2020, 2022, heltidsstudier
Behörighetskrav: 75 hp i geologi, geovetenskap, naturgeografi eller miljövetenskapligt basblock, eller motsvarande kunskaper
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursvärdering och kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig