Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOP05 - nedlagd

Hydrogeologi, 15 hp

OBS! Denna kurs kommer fr.o.m. VT2018 att ersättas av GEOP06 Hydrogeologi, 15 hp, en något mer avancerad kurs som bl.a. kommer att innehålla mer grundvattenmodellering. Det moment om grundläggande hydrogeologi som tidigare inkluderades i GEOP05 kommer att flyttas till kursen GEOB25 Geologi i samhället, 15 hp fr o.m. HT2017, varför GEOB25 kommer att utgöra en del av förkunskapskraven för GEOP06.

Utan vatten inget mänskligt liv! På denna kurs får du en gedigen kunskap om vårt vatten, företrädesvis det vatten som du inte ser men som betyder så mycket: vårt grundvatten. Grundvatten är en georesurs; georesurser brukar vara ändliga i mänskliga tidsperspektiv och också begränsade. Men grundvatten nybildas med stadig takt som ett led i vattnets kretslopp så länge det regnar och detta vatten infiltrerar ner i våra jordlager.

På kursen lär du dig hur vatten infiltrerar och vad som händer med vattnet under det transport neråt för att bilda grundvattenmagasin i våra jord- och berglager och sedan strömmar vidare i dessa magasin. Du får lära dig hur vi utvärderar förekomsten av vatten genom något som kallas magasinsanalys, och detta får du lära dig både teoretiskt genom föreläsningar och övningar och praktiskt ute i fält genom insamling och utvärdering av data. En viktig aspekt med grundvatten är som spridningsmedium för miljöskadliga ämnen –om du hör Hallandsåsen och Rockagill så förstår du säkert vad vi menar. Grundvattnet kan skadas genom oförsiktig hantering av skadliga ämnen och grundvattnet kan transportera dessa ämnen till platser där det inte borde vara. Dessa saker är också en central del av kursen, dvs att förstå spridning av miljöfarliga ämnen via vårt markvatten. I kursen har vi också lagt in moment av byggnadsgeologi eftersom markens som byggnadsgrund är starkt sammankopplat med markens vatten.

Mätning av grundvattenytan i en brunn samt studenter som inspekterar en pumpanläggning.
Fältarbete vid vår provpumpningsanläggning i Revinge

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

kursansvarig