Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi

Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi har varit verksamt vid Lunds universitets geologiska institution sedan 1973. Verksamheten består främst av dendrokronologisk åldersbestämning av vedmaterial från arkeologiska utgrävningar, historiska byggnader, skeppsvrak, konstföremål etc. Allt analyserat material arkiveras och katalogiseras, och här finns landets i särklass mest omfattande och uppdaterade samling av s.k. referenskurvor för dendrokronologisk datering. Åldersbestämning till exakt årtal är i allmänhet möjlig till drygt 1000 år före nutid, i vissa fall ända tillbaka till tiden kring vår tideräknings början. Även ännu äldre material kan dateras med mycket hög precision genom kombination med 14C-datering. I de flesta fall kan vedmaterialets geografiska ursprung fastställas och ofta är det dessutom möjligt att ta reda på vid vilken årstid trädet avverkades. Vid laboratoriet utförs också vedanatomiska analyser för artbestämning av kol- och träprover. Även mikroskopiska vedprover kan artbestämmas och detta kan med fördel utföras i samband med åldersbestämning vid det 14C-laboratorium som också finns vid Geologiska institutionen. Ålder och ursprung kan fastställas för många olika typer av träkonstruktioner och avlagringar som innehåller vedfragment, kunskaper som är värdefulla inom en mängd olika discipliner, främst geologi, arkeologi, historia och konstvetenskap.
Vid laboratoriet bedrivs även paleoklimatisk forskning baserad på årsringsserier i ved från levande träd, historiskt och arkeologiskt material samt stubbar och stammar som bevarats i torvmossar och på sjöbottnar. Variationer i temperatur, nederbörd, luftfuktighet och en rad andra lokala miljövariabler finns registrerade i veden i form av skillnader i årsringarnas tjocklek, men även som förändringar i halterna av stabila kol- och syreisotoper. Dessa paleoklimatiska undersökningar, som delvis bedrivs inom ramen för doktorandprojekt, är integrerade med den kvartärgeologiska forskning som bedrivs vid institutionen, och ett aktuellt exempel utgörs av Johannes Edvardssons doktorsavhandling

Exempel på dendrokronologisk provtagning och resultat vid byggnadsrenovering. Här Kungshuset i Lund: https://www.lu.se/artikel/han-fogar-nya-pusselbitar-till-kungshusets-historia

Kontakt

Hans Linderson
Geologiska institutionen
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund


046-222 7891
hans [dot] linderson [at] geol [dot] lu [dot] se (hans[dot]linderson[at]geol[dot]lu[dot]se)

 

Tall från Ural i Ryssland. Trädet som fälldes 1994 bär spår, s.k. brandljud, av sju skogsbränder mellan 1704 och 1932.
Tall från Ural i Ryssland. Trädet som fälldes 1994 bär spår, s.k. brandljud, av sju skogsbränder mellan 1704 och 1932.