Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOM09

Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi, 15 hp

Liv har funnits på jorden i mer än 3,5 miljarder år. Hur har livet förändrats under denna tidsrymd och vilka processer har påverkat evolutionens hastighet och riktning? Vad orsakade de uppblomstringar och massutdöenden som har präglat livets historia? Hur är livets utveckling kopplad till den geologiska utvecklingen? Hur kan fossil användas som redskap vid olika geologiska frågeställningar? Detta är några av de frågor som vi kommer att ställa, diskutera och besvara under kursens gång, vilken sammanfattar frontlinjeforskningen inom såväl paleontologi som stratigrafi.

Paleontologin genomgår för närvarande en revolution, och vår bild av vad ett fossil är och vad som kan bevaras håller på att förändras i grunden (det har bl.a. visat sig att ursprungligt biologiskt material kan finnas kvar efter många miljontals år). Dessa omvälvande forskningsrön belyses på kursen, tillsammans med en introduktion av den spjutspetsteknologi som ligger bakom detta paradigmskifte. För att förstå fossiliseringsprocessen genomförs även nedbrytningslaborationer med ett antal nutida växter och djur. Resultaten av dessa tafonomiska experiment kopplas sedan till det som står att finna i det fossila arkivet.

Kursen ger också kunskap om olika marina och terrestra ekosystems utveckling, växt- och djursamhällens dynamik över geologisk tid samt fossilens betydelse vid åldersbestämning och tolkning av sedimentära lagerföljder. I kursen behandlas också moderna stratigrafiska metoder, global korrelation och den geologiska tidsskalan. Slutligen ingår två kortare och en längre exkursion. Utöver fältstudier av världsberömda, rikt fossilförande lagerföljder, besöks även en studio där utdöda organismer rekonstrueras tredimensionellt med hjälp av toppmodern teknik och enligt de senaste forskningsrönen.

En världsberömd fossillokal: den 54 miljoner år gamla Furformationen i norra Danmark.
En världsberömd fossillokal: den 54 miljoner år gamla Furformationen i norra Danmark.

Befjädrade rovdinosaurier rekonstruerade enligt de senaste forskningsrönen.
Befjädrade rovdinosaurier rekonstruerade enligt de senaste forskningsrönen.

Även om mosasaurierna tillhör ödlorna så fick de efterhand ett alltmer hajlikt utseende – ett utmärkt exempel på konvergent evolution.
Även om mosasaurierna tillhör ödlorna så fick de efterhand ett alltmer hajlikt utseende – ett utmärkt exempel på konvergent evolution.

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå. Kursen läses under andra halvan av vårterminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursvärdering och kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig