Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biosfärens utveckling

 

Trilobiter. Foto: Ashley Gumsley
Kambriska agnostider. Foto: Per Ahberg

Vår forskning är inriktad på utvecklingen av liv och Jordytans utveckling genom jordens historia. Ansatsen är mångvetenskaplig och inbegriper paleontologi, sedimentologi, stratigrafi och biogeokemi med en ambition att avläsa biosfärens utveckling i förhållande till samspelet med miljö och paleogeografi. Genom petrografisk och stratigrafisk analys av sedimentära bergarter från olika delar av världen försöker vi rekonstruera urtidens marina och terrestra miljöer och deras utveckling i tid och rum. Vi undersöker också olika fossilgrupper från paleobiologisk och paleoekologisk synvinkel för att försöka förstå drivnings- och återkopplingsmekanismer samt förändringar av den biologiska mångfalden i forntidens miljöer. Vår forskning behandlar även kolets kretslopp och dess koppling till den biologiska mångfalden och klimatförändringar i geologisk tid. Forskningsområdet har dessutom ett astronomiskt perspektiv där undersökningar av utomjordisk materia och nedslagsplatser ger information om solsystemets historia och de möjliga förbindelserna mellan astronomiska processer och livets utveckling. En ny och innovativ avknoppning inom området är molekylär paleobiologi som undersöker fossila biomarkörer och mjukdelar genom hypermoderna tekniker inom avbildning, molekylär analys och kemi. Forskningen utförs i nära samarbete med MAX IV-laboratoriet och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Med tanke på de framsteg i metod och analys samt avgörande upptäckter som området redan uppnått förväntar vi oss ett stort internationellt intresse framöver. ­

För senaste forskningsresultaten inom temat, klicka på respektive forskare.