Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete ska prioriteras högt vid Geologiska institutionen. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen och i studiemiljön. Enligt arbetsmiljölagen skall arbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och ingå som en naturlig del i verksamheten. Det är den arbetsmiljöansvarige som leder arbetet men det ska ske i samverkan med anställda och studerande. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Enligt föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete skall det också finnas en arbetsmiljöpolicy. Denna policy skall beskriva hur arbetsförhållandena ska vara och vilka rutiner som ska finnas för att ohälsa och olycksfall ska kunna förebyggas och en tillfredsställande arbets- och studiemiljö uppnås.

Arbetsmiljöorganisation

Årshjul

arshjul_sam.jpg

Sidansvarig: