Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete ska prioriteras högt vid Geologiska institutionen. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen och i studiemiljön. Enligt arbetsmiljölagen skall arbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och ingå som en naturlig del i verksamheten. Det är den arbetsmiljöansvarige som leder arbetet men det ska ske i samverkan med anställda och studerande. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Enligt föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete skall det också finnas en arbetsmiljöpolicy. Denna policy skall beskriva hur arbetsförhållandena ska vara och vilka rutiner som ska finnas för att ohälsa och olycksfall ska kunna förebyggas och en tillfredsställande arbets- och studiemiljö uppnås.

Arbetsmiljöorganisation (pdf, ny flik)

arshjul_sam.jpg