Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geoparker

Vad är en geopark?

En geopark är ett område som med hjälp av geologiska naturvärden och geologiska besöksmål vill locka till sig besökare. I en geopark arbetar de också med frågor som rör geologisk naturvård och hållbarhet. Tillsammans med Geopark Skåne vill vi arbeta aktivt med att föra ut kunskap om geologi, geologiskt arv och georesurser.

Att marknadsföra geologiska besöksmål är bra ur flera aspekter:

  • Det bidrar till en ökad kunskap om den spännande geologiska historien och geologins och georesursers betydelse för samhällets utveckling
  • Det bidrar till att skapa ett ökat intresse för naturen i allmänhet och geologi i synnerhet
  • Det gynnar besöksnäringen, stärker den lokala ekonomin och stärker ett områdes identitet

UNESCO Global Geoparks ger internationellt erkännande för platser som främjar vikten och betydelsen av att skydda jordens geodiversitet genom att aktivt engagera sig i lokala samhällen.

På UNESCO:s hemsida kan du läsa mer om geoparknätverk i Europa och världen.

På SGU:s hemsida kan du läsa mer om Svensk Geopark

http://www.geoparkskane.se/

http://geokids.se/