Utrustning och provhantering

Vid laboratoriet registreras samtliga inlämnade prover, följt av preparation av bästa möjliga snittytor genom en eller flera av trädets tillväxtradier. Därefter mäts och registreras årsringsserierna med hjälp av specialanpassade mikroskop och mätinstrument (Lintab och Aniol) som är kopplade till datorer, bildskärmar och skrivare. De programvaror som används för lagring av data, korrelation och statistiska analyser är CATRAS and ITRDBLIB. Prover för vedanatomisk analys undersöks i ljusmikroskop och jämförs med laboratoriets omfattande referenssamling av europeiska vedartade växter.

Provtagning av tall med manuell kärnborr (t.v.).  Preparering av borrprov (t.h.).
Provtagning av tall med manuell kärnborr (t.v.). Preparering av borrprov (t.h.).
Provtagning av tall med manuell kärnborr (t.v.). Preparering av borrprov (t.h.).

 

Provtagning i gammal barrskog i Småland (t.v.).  Allt inlämnat material arkiveras (t.h.).
Provtagning i gammal barrskog i Småland (t.v.). Allt inlämnat material arkiveras (t.h.).
Provtagning i gammal barrskog i Småland (t.v.). Allt inlämnat material arkiveras (t.h.).

Kontakt

Hans Linderson
Geologiska institutionen
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund


046-222 7891
hans [dot] linderson [at] geol [dot] lu [dot] se

 

Mätning