Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOP07

Hydrogeologi, 15 hp

Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en grundförutsättning för liv. Våra grundvattenresurser hotas av överexploatering, övergödning, spridning och hantering av skadliga ämnen samt läckage från förorenade områden, men även av översvämningar p.g.a. den pågående klimatförändringen. Kursens övergripande målsättning är att du ska få tillräckliga kunskaper i hydrogeologi för att kunna bedöma olika samhällsaktiviteters inverkan på naturliga grundvattenmiljöer. Kursen består av fem delmoment och förutsätter att du har grundläggande kunskaper i hydrogeologi.

Du får lära dig hur förekomst och rörelse av grundvatten utvärderas med hjälp av magasinsanalys, både genom teoretiska beräkningar och praktiskt i fält genom insamling och utvärdering av data. Vi går igenom och diskuterar grundvatten utifrån miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” och du får insikt i de lagar och bestämmelser som reglerar vattenverksamheter och grundvattenskydd.  Grundvatten är ett spridningsmedium för miljöskadliga ämnen och genom oförsiktig hantering av kemikalier eller biologiska material kan dessa transporteras till platser där de inte borde vara. Föroreningsspridning är en central del av kursen, och du får kunskap och praktisk träning i olika hydrogeologiska undersökningsmetoder. Med hjälp av konceptuella hydrogeologiska modeller och spårämnesstudier ökar du din förståelse av grundvattensystemet, grundvattnets rörelsehastigheter och uppehållstider i marken.

Eftersom grundvattensystemet är komplext och det ofta finns behov av datorbaserade beräkningar får du bekanta dig med olika typer av modelleringsverktyg och prova på enklare modelleringar som tillämpas på vanliga samhällsproblem. Vi diskuterar hur modelleringsresultat kan värderas samt deras felkällor och osäkerheter.

Under kursens gång får du utbildning och träning i både skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom får du värdera egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt ge kamratrespons. Du utvecklar även din informationskompetens genom sökning, värdering och hantering av olika litteraturkällor, databaser och simuleringsprogram. Du får också utveckla din förmåga att förstå hydrogeologiska frågeställningar i tre dimensioner och över tid.

Mätning av grundvattenytan i en brunn samt studenter som inspekterar en pumpanläggning.
Fältarbete vid vår provpumpningsanläggning i Revinge

Allmänt

Detta är en valfri kurs på kandidat- eller masternivå, se studiegång, men som även är öppen för studenter inom andra naturvetenskapliga inriktningar som har läst en grundkurs i geologi och en kurs i grundläggande hydrogeologi. Kursen läses under första halvan av vårterminen.

Ansökan

Kurstid: VT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: 75 hp i geologi, geovetenskap, naturgeografi eller miljövetenskap, eller motsvarande, inkluderande GEOB25 Geologi i samhället, 15 hp, eller likvärdig kurs omfattande minst 7 hp grundläggande hydrogeologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursvärdering och kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig