Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOB03 - nedlagd

Litosfären, 15 hp

Alla bergarter är uppbyggda av mineral, men också lera, sand och grus består av mineral. Det finns cirka 4000 olika mineral och många av dem kan man identifiera med hjälp av lupp och mikroskop. Mineral består av kristaller med speciella optiska egenskaper, som kan tyckas märkliga men är mycket användbara när ett mineral ska identifieras med mikroskop. Under kursen ska vi därför tränga in i kristallografins värld för att förstå dessa märkliga egenskaper. Vi skall också göra en djupdykning in i mineralens inre struktur och titta på hur joner sitter och hur en jon kan bytas ut mot andra. Hur påverkar mineralens struktur deras egenskaper? Detta är en både praktisk och vetenskaplig fråga. Varför är diamant hård och genomskinlig medan grafit är ogenomskinlig och mjuk, trots att de båda är uppbyggda av kolatomer?

Exempel på en deformerad bergart
Exempel på en deformerad bergart

Många av de bergarter vi har omkring oss visar spår efter deformation. Varför har en del har veckats, medan andra spruckit eller förkastats, dragits isär eller pressats ihop? Vad beror det på att vissa bergarter deformerats plastiskt och andra sprött? Vad betyder det att ett veck är isoklinalt och en förkastning normal? Hur presenteras tredimensionella strukturer i 2D och hur kan man från en kartbild ta reda på hur en bergarts struktur fortsätter under ytan? Svar på det och mycket mer kommer att ges under kursens gång, och inte minst studeras i fält.

Mikroskopfoto av en bergart. Färgerna uppkommer i polariserat ljus beroende på kristallers speciella optiska egenskaper.
Mikroskopfoto av en bergart. Färgerna uppkommer i polariserat ljus beroende på kristallers speciella optiska egenskaper.

ansökan

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA01 eller GEL301, eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

kursansvarig

Anders Scherstén
Anders Scherstén medBohusgraniten som fond

Anders Scherstén

Charlotte Möller

Charlotte Möller