Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Charlotte Möller

Mitt forskningsfält är högtrycks- och högtemperatur- (HPT) metamorfa terränger som har bildats i de djupa inre delarna av kontinent-kollisionszoner. HPT-metamorfa bergarter är förstklassiga informationsbärare av Jordens tektoniska utveckling och av geologiska processer i djupa delar av jordskorpan. De är av största vikt för vår förståelse både av storskalig tektonik och omarbetning av jordskorpan på stora djup.  Min forskning kombinerar fältgeologi, metamorf petrologi och geokronologi (dvs. metamorf geologi i bred bemärkelse).

Min pågående forskning fokuserar på två områden i vilka vi har mycket god strukturgeologisk och petrologisk kontroll, baserad på många års forskning: det Östra Segmentet i den Svekonorvegiska provinsen, sydvästra Sverige, samt Roan-området i Vestranden, västra Norge. Arbetet utförs i samarbete med kollegor från olika universitet och Sveriges respektive Norges Geologiska Undersökningar, samt PhD- och MSc-studenter vid Geologiska institutionen, Lunds universitet.

 

Lottas bergartsbild

 

Roan, Vestranden, västra Norge

Roan är beläget i den västligaste delen av de Skandinaviska Kaledoniderna (den Skandinaviska fjällkedjan), i Vestranden, en region som utgör den norra motsvarigheten till den världsberömda eklogitförande Västra gnejsregionen (Western Gneiss Region, WGR). De Skandinaviska Kaledoniderna bildades under kontinentkollision för ca. 400 miljoner år sedan, där WGR och Vestranden representerar de djupast nedskjutna delarna av den Prekambriska kontinentalskorpan. Mitt doktorsarbete (1984–1990) behandlade berggrundsgeologin och den metamorfa utvecklingen i Roan. Vestranden var vid denna tid en “vit fläck” på den geologiska kartan och jag hade förmånen att delta i NGU:s kartläggning av berggrunden i området. I vår pågående forskning tillämpar vi nya petrologiska och geokronologiska analysmetoder på väl valda prov, och drar stor nytta av arbetet från 80-talet. Vi har nyligen identifierat mikrodiamant i metamorfa bergarter från Roan. Dessa bergarter är av stort intresse eftersom de är kritiska för förståelsen av fjällkedjans bildning och ger en möjlighet att förstå geologiska processer vid högtrycks- och ultrahögtrycks-förhållanden.

 

Östra Segmentet, sydvästra Sverige

Östra Segmentet utgör en del av den Baltiska sköldens kontinentkant, vilken blev djupt tektoniskt nedpressad i samband med kontinentkollision för ca. 1000 miljoner år sedan. Det sydvästligaste området i Östra Segmentet (Halland) exponerar högtrycksmetamorf berggrund med eklogit- och högtrycksgranulit-faciesbergarter. Fram till 2002 fokuserade min forskning på petrologi och geokronologi av eklogiter och andra högmetamorfa bergarter i detta område. I samband med arbete för Sveriges Geologiska Undersökning under 2003–2009 arbetade jag med den första regionala berggrundskarteringen av södra Östra Segmentet i skala 1:250 000, samt lokalt i skala 1:50:000. Universitetsbaserad forskning 2009–2012 omfattade detaljerat strukturgeologiskt fältarbete, samt petrologi och geokronologi, vilket klargjorde att eklogit-förekomsterna begränsas inom ett 50 km stort överstjälpt veck (en veckad skolla). Detaljerad petrologisk analys, utförd av PhD-student Lorraine Tual, rekonstruerade P-T-utvecklingen med en ”peak” vid ca.18 kbar (motsvarar 65 km djup) och 870 ºC. Nya data inbegriper dokumentation av den metamorfa fältgradienten, med gradvis ökning av P och T, från öst till väst över det Östra Segmentet. Det Östra Segmentet är betydelsefullt inte endast för sin förekomst av Prekambrisk eklogit, men också för att det är en extremt sällsynt (den enda?) sammanhängande exponering av en “India style” undre kontinentalplatta. Det Östra Segmentet erbjuder unika möjligheter att studera geologiska processer systematiskt över 200 km, med gradvis ökande tryck och temperatur upp till >800 ºC och 10–11 kbar (motsvarande 40 km djup).

 

Populärvetenskap

2010 publicerades min bok, riktad till en allmän publik och rikt illustrerad med fotografier, som väver samman geologi, konst, hantverk och historia i sydvästra Sverige: "Sten och människor–Den halländska gnejsen", publicerad av Makadam förlag.

Pågående arbete omfattar en utställning för Roans kommun om geologin och de fantastiska metamorfa bergarterna i Roan-området.

 

Publikationslista från Google scholar

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Charlotte Möller
E-post: charlotte [dot] moller [at] geol [dot] lu [dot] se

Professor

Berggrundsgeologi

+46 46 222 78 78

310

16