Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grund- & avancerad utbildning

Vet du att det är stor brist på välutbildade geologer?

Geologi handlar om jorden - planeten vi lever på. Geologisk kunskap behövs för att vi ska kunna hantera många av dagens och framtidens stora utmaningar t ex hållbar hushållning med våra begränsade naturresurser och samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Geologer arbetar även med grundvatten som är källan till vårt viktigaste livsmedel, med förnybar energiutvinning, olika samhällsbyggnadsprojekt och hantering av föroreningar i marken. Geologi är ett framtidsämne och geologisk kunskap kan användas över hela världen.

 

 

 

Kennet Ruona

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Geologiska institutionen erbjuder en 3-årig kandidatutbildning och en 2-årig masterutbildning som båda gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Kandidatutbildningen är utformad för att motsvara samhällets grundläggande behov av geologisk kompetens. Vi har flera kurser i tillämpad geologi med lärare från näringslivet, vilket hjälper dig bygga nätverk och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Masterutbildningen ger dig den specialkompetens som efterfrågas i världen idag och programmet är även forskningsförberedande genom en nära koppling till forskningen vid institutionen.

Ämnet och studiemiljön i Lund

Geologi är ett mångfacetterat ämne som rymmer mycket spännande i olika tidsperspektiv; kontinenternas rörelser, vulkanism, bergskedjebildning, meteoritnedslag, livets uppkomst och utveckling, klimatvariationer, inlandsisar och glaciärer, landskapets utveckling m.m.  Skåne har nästan alla sorters geologi inom räckvidd för en dagsutflykt, och utbildningen har ett stort inslag av fältundervisning. Alla våra lärare är disputerade och bedriver forskning inom olika delar av geologiämnet med hjälp av välutrustade laboratorier och moderna analysinstrument.

 


Du är varmt välkommen att kontakta vår studierektor Karl Ljung om du har frågor om våra utbildningar.

Kontaktpersoner

Studerandeexpedition:
studieadmin [at] geol [dot] lu [dot] se (studieadmin[at]geol[dot]lu[dot]se)

Studievägledare: 
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Studierektor: Karl Ljung

Anmälan till kurser

Anmäl dig till höstens kurser på www.antagning.se
Anmälan är öppen från den 16 mars t.o.m 15 april. Kontakta antagningsservice på www.antagning.se om du har några frågor.