Nedlagda kurser

Under höstterminen 2016 påbörjar vi en ny serie av obligatoriska kurser inom kandidatprogrammet i geologi som omfattar totalt 90 hp, d.v.s. introduktionskursen GEOA02 följd av basblockskurserna GEOB21-GEOB25. Dessa ersätter de gamla basblockskurserna GEOB01-GEOB04 som nu är nedlagda. Det samma gäller de valbara kurserna GEOB12, GEOC06 och GEOC02 som ges för sista gången under höstterminen 2016. Studenter som har hela eller delar av dessa nedlagda kurser oavklarade kan kontakta studieadminstratör Henrik Stålhane för upplysning om kommande examinationstillfällen.