Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dendrokronologisk datering

Hur fungerar dendrokronologisk datering?

Träd som växer i områden med tydliga årstidsvariationer anlägger nya årsringar bestående av sommarved och höstved under varje växtsäsong. Enkelt uttryckt bildas bredare årsringar under år med varma och fuktiga somrar än om det är kallt eller torrt, men även en mängd andra klimat- och miljöfaktorer har betydelse, t.ex. ljusförhållanden, vindexponering och snödjup under vintern. De flesta individer av samma art inom samma geografiska region uppvisar likartade serier av breda respektive tunna årsringar. Överlappande årsringsserier från träd som levt under olika tidsperioder kan bindas samman till långa kontinuerliga kronologier, referenskurvor, som kan sträcka sig flera tusen år tillbaka i tiden. De svenska dendrokronologierna är baserade på ek, bok, tall och gran, men i vissa fall kan även andra trädslag dateras. Ekvirke dominerar i sydligaste Sverige och tall i övriga delar av landet. Genom att utföra noggranna mätningar på årsringsserier från ved av okänd ålder, t.ex. bjälkar från gamla byggnader, och passa in dessa mot referenskurvor med hjälp av statistiska analyser och visuell granskning, kan trädets levnadstid dateras. Om den sist bildade årsringen finns bevarad kan året då trädet dog eller fälldes fastslås med absolut noggrannhet enligt de principer som visas i figuren.

 

Provtagning

Kontakt

Hans Linderson
Geologiska institutionen
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund


046-222 7891
hans [dot] linderson [at] geol [dot] lu [dot] se (hans[dot]linderson[at]geol[dot]lu[dot]se)