Lärardagar

Vi erbjuder lärardagar i geologi. Det kan vara i form av föreläsningar och exkursioner. Den senaste lärarfortbildningsdagen som vi arrangerade var med en koppling till materialet ”Geologi i läroplanen”. Om ni har några speciella önskemål gällande fortbildning i geologi vänligen återkoppla till oss så utformar vi lärardagar utifrån era önskemål. Mer information om lärarfortbildning finns även på följande sida: https://www.naturvetenskap.lu.se/samverkan-med-omvarlden/samverkan-med-skolan

 

Dinosauriediskussion. Foto: Elisabeth Einarsson
Dinosauriediskussion. Foto: Elisabeth Einarsson
Dinosauriediskussion. Foto: Elisabeth Einarsson