Studiegång

Studiegång för masterutbildning i geologi

Masterprogrammet har tre inriktningar med rekommenderade studiegångar enligt schemat nedan. Som antagen till en av dessa blir du automatiskt antagen till de två första kurserna inom respektive inriktning. Observera dock att inom ramen för examenskraven (se nedan) och med hänsyn till när de olika kurserna ges har du goda möjligheter att skapa en egen utbildningsprofil genom att kombinera kurser i berggrundsgeologi och kvartärgeologi enligt dina egna intressen (förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven för de enskilda kurserna). Du kan också inkludera andra kurser i geologi, t.ex. inom tillämpad geologi, och/eller kurser i andra ämnen i din examen. För en examen krävs dock att du läser minst två av de nedan listade masterkurserna om 15 hp samt att du gör ett examensarbete om 45 hp. Diskutera gärna kurser och rekommenderade studiegångar med din studievägledare.

 

Kvartärgeologisk inriktning

 

Biogeologisk inriktning

 

Berggrundsgeologisk inriktning

       

GEON05 Glacial sedimentologi -processer, sediment och landformssystem, 15 hp

 

GEOM10 Sedimentär geologi och bassänganalys, 15 hp

 

GEOM10 Sedimentär geologi och bassänganalys, 15 hp

 

Ht 1

 

År
1

GEON06 Paleoekologisk metodik och miljöanalys, 15 hp

GEON06 Paleoekologisk metodik och miljöanalys, 15 hp

GEOM11 Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi, 15 hp

Ht 2

GEON08 Maringeologi och havsmiljöförändringar, 15 hp

GEON08 Maringeologi och havsmiljöförändringar, 15 hp

GEOM08 Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 hp

Vt 1

GEON07 Kvartär klimat- och glaciationshistoria,15 hp
Inställd VT 2021

GEOM09 Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi, 15 hp

GEOM09 Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi, 15 hp

Vt 2

GEOR02 Examensarbete för masterexamen, 45 hp

GEOR02 Examensarbete för masterexamen, 45 hp

GEOR02 Examensarbete för masterexamen, 45 hp

 

År
2

Valfri kurs under valfri kursperiod under året, 15 hp

Valfri kurs under valfri kursperiod under året, 15 hp

Valfri kurs under valfri kursperiod under året, 15 hp

 
  Naturvetenskaplig masterexamen i geologi  
  Arbetslivet alternativt forskarutbildning  
 

Examenskrav:

  • 120 hp totalt varav
  • Minst två av de ovan listade M- eller N-kurserna
  • Minst 75 hp i huvudämnet geologi
  • Ett examensarbete om 45 hp

Exempel på valfria kurser: