Under åren 1965-1998 utfördes 14C-datering i Lund i ett konventionellt laboratorium vid Kvartärgeologiska avdelningen med hjälp av två CO2-proportionalräknare för detektering av 14C-sönderfall. Dateringsgränsen för utrustningen var ca 40000 år BP, och precisionen för holocena prover var ± 50 till 80 år. Dateringskapaciteten var ca 140 prover/år, och omkring 4200 14C-dateringar utfördes under den tid laboratoriet var i bruk. Laboratoriet stängdes för gott 3 mars 1998. Sören Håkansson var chef för laboratoriet från start till sin pensionering 1987 och efterträddes av Göran Skog. Så gott som från starten och under mer än 30 år var Kerstin Lundahl teknisk assistent vid laboratoriet.

Sedan början av 1990-talet och fram till 2004 användes tandemacceleratorn vid Fysiska institutionen i Lund (3 UDH Pelletron) för olika former av acceleratormasspectrometri. Utvecklingsarbetet utfördes i samarbete med 14C-laboratoriet. De första 14C-dateringarna utfördes i april 1995, och omkring 1400 prover daterades från 1995 till 2004. Prestanda för den gamla AMS-utrustningen var som följer: precision: ± 80 14C-år, maximalt daterbar ålder: 40000 BP, minimal provmängd: 2 mg kol. Tandemacceleratorn togs ur bruk i augusti 2005.

Bränning
Bränning
Bränning

Rening
Rening
Rening

Förvaring
Förvaring
Förvaring

Tandemaccelerator, tank
Tandemaccelerator, tank
Tandemaccelerator, tank