Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOC02 - nedlagd

Medicinsk geologi, 7,5 hp

”Medicinsk geologi” är ett ungt ämne som på kort tid genomgått en enorm expansion internationellt. Inom medicinsk geologi studerar man hur olika grundämnen och kemiska föreningar förekommer i berg, jord, vatten och luft och hur de påverkar vår hälsa.
Kursen inleds med ett grundläggande geologiskt och hydrogeologiskt avsnitt.
Därefter tar vi upp både hur livsnödvändiga grundämnen (bl.a. kalcium, zink jod och fluor) men också hur skadliga ämnen (bl.a. kadmium, arsenik, kvicksilver) naturligt förekommer i berg, jord och vatten. Du får lära dig hur dessa ämnen kan frigöras och förflytta sig i miljön, hur de tas upp av levande organismer och då påverkar hälsan.Vi tar också upp hur miljö- och hälsoproblem som har geologiska orsaker kan åtgärdas. Ett moment behandlar de vanligaste metoderna för analys av organiskt och oorganiskt material. Kursen behandlar också hur och var geologisk och medicinsk information lagras och kan användas.

GEOC02

Rostfärgat metallhaltigt grundvatten sipprar fram i ett stenbrott i Skåne. Vatten från berggrunden kan i olyckliga fall innehålla höga halter av bl.a. As, Zn, Cd, Ni, U, F och andra hälsofarliga ämnen. Arsenik i grundvatten har i BanglaDesh orsakat en av de största hälsokatastroferna i modern tid(t.v.).
Överskott av fluor i dricksvatten är ett stort problem i bl.a. Kina, Ghana och på SriLanka. Det är möjligt att hela 100 miljoner människor i världen har ett dricksvatten med för höga fluorhalter vilket kan orsaka skador på tänder och skelett s.k. Fluorosis (t.h.).

ansökan

Kurstid: HT2 andra delen, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA01, GEL301, GEOA70 (inklusive MaD, FyA, KeA, BiB), GEV321, GEOA80 (inklusive MaD, FyA, KeA, BiB) eller GEL323, eller motsvarande, alternativt 90 högskolepoäng inom läkarutbildningen, eller 90 högskolepoäng i biologi, molekylärbiologi eller kemi
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

kursansvarig