Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOA82

Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15hp

Den här kursen i ingår i basblocket i Miljövetenskap men vänder sig även till alla som vill få en bred översikt inom det geologiska ämnesområdet och som dessutom är intresserade av naturresurser och vår miljö.

Under kursens första del får du grundläggande geologiska kunskaper där du får lära dig bl.a. hur olika bergarter och mineral bildas, om plattektonik, om bergskedjebildning och vulkanism, hur olika sedimentära bergarter bildas och om livets utveckling från de första encelliga organismerna till allt mer komplicerade livsformer. Därefter kommer vi in på hur klimatet har varierat, hur istiderna har påverkat vårt landskap och hur våra jordarter har bildats. Vi behandlar också hur landskapet förändrats efter den senaste istiden.

Under kursens andra del behandlas olika geologiska resurser (t.ex. malmer, industriella mineral, fossila bränslen, ballastmaterial och grundvatten) och hur exploatering av dessa påverkar miljön, hur man lokaliserar och sanerar förorenad mark, och sambandet mellan geologi och hälsa.

 

GEOA80 - bild
Kay Ambolt på Ballast Syds laboratorium demonstrerar hur man bestämmer kvalitén på bergmaterial till våra vägar (t.v.). I Lunnom diskuterar vi miljöproblem i samband med brytning av lera (t.h.)

Allmänt

Detta är en introduktionskurs i geologi som främst vänder sig till studenter i miljövetenskap men som även är lämplig som breddning inom andra naturvetenskapliga inriktningar. Om Du ansöker och antas till kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning miljövetenskap (NGNAT MIVE) eller inriktning miljö- och hälsoskydd (NGNAT MIHS) blir Du automatiskt antagen till GEOA82 under andra halvan av första terminen. Kursen har ett begränsat antal platser för studenter som inte är programregistrerade. Kursen ingår inte i geologiprogrammet (NGNAT GEOB).

Ansökan

Kurstid: HT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Fy 1a (eller 1b1+1b2), Ma 4, Ke 1 och Bi 1 eller Fy A, Ma D, Ke A och Bi A
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik) 
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursvärdering och kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig