Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser

Introduktionskurser

GEOA02 Planeten Jorden – en introduktion 15 hp HT1
GEOA82 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv 15 hp HT2

Teoretiska kurser på grundnivå (basblocket)

GEOB21 Livets utveckling och jordens klimat 15 hp HT2
GEOB32 Mineral och bergarter 15 hp VT1
GEOB33 Sedimentologi och strukturgeologi 15 hp VT2
GEOB24 Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi 15 hp HT1
GEOB25 Geologi i samhället 15 hp HT2 

Tillämpade kurser

GEOC07 Geofysisk undersökningsmetodik 15 hp VT1
GEOC08 Förorenad mark 15 hp VT2
GEOP07 Hydrogeologi 15 hp VT1

Praktik

GEOC91 Praktik 15 hp valfri

Examensarbete på grundnivå

GEOL02 Examensarbete 15 hp

Teoretiska kurser på avancerad nivå

GEOM12 Sedimentär geologi och bassänganalys 15 hp HT1
GEOM11 Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi 15 hp HT2T2
GEOM08 Metamorf petrologi och strukturgeologi 15 hp VT1
GEOM09 Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi 15 hp VT2
GEON05 Glacial sedimentologi – processer, sediment och landformssystem 15 hp HT1 (inställd)
GEON06 Paleoekologisk metodik och miljöanalys 15 hp HT2
GEON08 Maringeologi och havsmiljöförändringar 15 hp VT1
GEON09 Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv 15 hp VT2

Examensarbete på avancerad nivå

GEOR02 Examensarbete för masterexamen 45 hp

Kurser inom livslångt lärande

MNXG01 Planeten jorden som system - tidsperspektiv och hållbar utveckling 3 hp HT2
MNXG02 Sveriges berggrundsgeologi  3 hp HT2
MNXG03 Dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarv  3 hp VT1

Kurs inom beräkningsvetenskap och tillämpad beräkningsvetenskap

BERN03 Introduktion till modellering av klimatsystem, 7,5 hp HT2

Anmälan till kurser

Anmäl dig till höstens kurser på www.antagning.se
Anmälan är öppen från den 16 mars t.o.m 15 april. Kontakta antagningsservice på www.antagning.se om du har några frågor.

Kontaktpersoner

Studerandeexpedition:
studieadmin [at] geol [dot] lu [dot] se (studieadmin[at]geol[dot]lu[dot]se)

Studievägledare: 
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Studierektor: Karl Ljung

 

Studenter vid Geysir
Exkursion vid Geysir. Foto Wim Clymans