Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

GEOM08

Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 hp

Ända sedan vår planet bildades har olika metamorfa processer omformat jordskorpan. Metamorfos – omvandling i fast tillstånd - sker när bergarter utsätts för andra förhållanden (främst temperatur och tryck) än dem där de bildades. I bergarterna sker kemiska reaktioner där nya mineral bildas. Det sker ofta i samspel med deformation och i närvaro av metamorfa fluider.Bergarterna får ett nytt utseende och nya egenskaper.

Nästan all bergrund i Skandinavien är metamorf. Graden av omvandling av bergarterna varierar från liten till fullständig där bergarterna har fått en helt ny mineraluppsättning och textur. Genom att studera metamorfa bergarter och deformationsstrukturer kan vi förstå berggrundens uppbyggnad, utvecklingshistoria och de processer som sker i jordskorpan. Eftersom metamorfos och deformation styr bergarters egenskaper och utbredning har metamorf petrologi och strukturgeologi stor betydelse inom tillämpad geologi.

På denna kurs studerar vi metamorfos och deformationsstrukturer ifrån mikro- till megaskala, med huvudsakligt fokus på metamorfos. Vi behandlar mineralsällskap, texturer och strukturer i metamorfa bergarter av olika sammansättning och lär oss använda olika metoder för att tolka dem. Vi studerar också den strukturella och metamorfa uppbyggnaden av bergskedjor och andra geologiska miljöer. Kursen innehåller olika moment som föreläsningar, mikroskopering, övningar, artikelseminarier och studiebesök.

Krav på förkunskaper

med exempel på ämneslitteratur (kursivt = nuvarande kurslitteratur för GEOB03; motsvarande kursböcker fungerar lika bra)
Grundläggande mineralogi och mineralkemi +
   grundläggande petrologi:

      Nesse WD 2000: Introduction to Mineralogy. Oxford
      University Press.
      eller
      Klein C & Philpotts A 2012: Earth Materials: Introduction to Mineralogy and
      Petrology. Cambridge University Press.

Grundläggande polarisationsmikroskopi:
      MacKenzie and Guilford 1980: Atlas of rock-forming minerals in thin section.
      Longman.
Grundläggande strukturgeologi:
      Van der Pluijm & Marshak 2004: Earth Structure. Norton.
      eller
      Fossen 2010: Structural Geology. Cambridge University Press.
Grundläggande geokronologi:
      Geokronologi på www.ig.uit.no/webgeology/
      och/eller
      kurslitteratur för GEOM05

Sidansvarig:

ansökan

Kurstid: VT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper, samt GEOM05/GEOM11 Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi, 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

kursansvarig

Kyanit- och granatrik eklogit (Halland), resultatet av metamorfos vid extremt höga tryck.
Kyanit- och granatrik eklogit (Halland), resultatet av metamorfos vid extremt höga tryck.

Veckad sekvens av basiska och felsiska gnejser som illustrerar berggrundens uppbyggnad i området (Halland).
Veckad sekvens av basiska och felsiska gnejser som illustrerar berggrundens uppbyggnad i området (Halland).

Kyanitförande eklogit under mikroskopet: här syns ”frusna” mineralreaktioner som skedde under upplyftning och tryckavlastning.
Kyanitförande eklogit under mikroskopet: här syns ”frusna” mineralreaktioner som skedde under upplyftning och tryckavlastning.

Veckad migmatitisk gnejs från Bårarps stenbrott (Halland). Veckningen skedde för 970 miljoner år sedan.
Veckad migmatitisk gnejs från Bårarps stenbrott (Halland). Veckningen skedde för 970 miljoner år sedan.