Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MNXG03

Dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarv, 3 hp

Jobbar du med arkeologi eller kulturarv och vill veta vilka naturvetenskapliga metoder du kan använda för att åldersbestämma olika material? Här får du lära dig om vanligt förekommande dateringsmetoder, vad de kan användas till, hur du tar prover och hur du lägger upp en dateringsstrategi för en utgrävning.

På den här kursen får du lära dig hur du kan tillämpa vetenskapliga dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarvsforskning. Kursen ger dig en översikt över dateringsmetoder som ofta används i dessa sammanhang, med fokus på kolfjortondatering, luminescensdatering, dendrokronologi och pollenanalys. Du får en inblick i de grundläggande fysikaliska principerna för dessa metoder och lär dig när och var de kan, eller inte kan, användas. Genom seminarier och projektarbete får du träning i att tolka och diskutera åldersresultat och tillhörande data, och lär dig hur du kan planera ett dateringsprogram för en utgrävning eller annan undersökning.  
Kursen ges på distans men med möjlighet till en fältdag med praktisk träning i provtagning.

olika dateringsmetoder
Översta raden. Provtagning för kolfjortondatering. Trästock i byggnad för dendrokronologisk undersökning. Foto: A. Hood, J. Edvardsson. Undre raden: Borrkärna för pollenanalys. Provtagning för luminiscensdatering. Foto: H. Alexanderson

Allmänt

Detta är en valfri kurs på grundnivå, lämplig för studenter i arkeologi eller geoarkeologi, liksom för yrkesverksamma inom arkeologi- och kultarvsområdet. Kursen ges på kvartstid under första halvan av vårterminen, distansbaserad undervisning (en dag på plats i Lund).

Ansökan

Kurstid: VT1 (15 januari - 10 mars)
Behörighetskrav: Grundläggande samt 60 hp inom arkeologi, geoarkeologi eller andra högskolestudier av relevans för praktisk yrkesverksamhet inom arkeologi och kulturarv, eller motsvarande kompetens inhämtad genom flerårig yrkesverksamhet, samt Engelska 6/B.
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Kursansvarig