Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOP04 - nedlagd

Miljögeologisk markundersökning, 15 hp

Länsstyrelserna beräknar att det finns ca 50 000 förorenade områden i vårt land där det förekommer särskilt stora föroreningar i marken, områden där det legat industrier, kemtvätter, träimpregneringsanläggningar m.m. Detta gör att efterfrågan på personer med kompetens inom det här området är stor hos länsstyrelser, kommuner och och konsultfirmor.

Kursen är utformad som ett projektarbete där du baserat på Naturvårdsverkets riktlinjer enligt den s.k. MIFO- metoden (Metod för Inventering av Förorenade Områden) gör en riskklassificering av ett markområden med avseende på markföroreningar. Föreläsningar, som behandlar bl.a. samhällets miljömål, hur man gör en ansvarsutredning, föroreningarnas farlighet, förekomst och spridning i mark, saneringsmetoder varvas under hela kursen med skrivarbetet.

GEOP04
Provtagning av förorenad mark under kursen. Exempel på samlad bedömning vid riskklassning.

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

kursansvarig