Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Solaktivitet och geomagnetism

NEEM fältstation på Grönland, 2009.
NEEM fältstation på Grönland, 2009.

Vår forskning om kosmogeniska radionukleider (t ex 14C och 10Be) innefattar många olika aspekter av solsystemet och jordvetenskapen som sträcker sig från heliosfärisk och geomagnetisk modulering av kosmisk strålning, soleruptioner och solvariationer till samspelet mellan sol och klimat, kretsloppet för kol och klimatundersökningar. Vi utför världsledande forskning om kosmogeniska radionukleiddata genom breda nationella och internationella samarbeten och tack vare ett sexårigt anslag från Vetenskapsområdet kan området förväntas att blomstra under de kommande åren. Vi kommer att inleda nya och innovativa försök att rekonstruera solaktivitet och dess långa historiska förlopp. Vi kommer också att undersöka förhållandet mellan solaktivitet och klimatförändringar. På så sätt kan vi få en bättre förståelse för en potentiellt underskattad aspekt av klimatförändringarna och eventuellt bli bättre rustade för att förutsäga framtida klimatförändringar. Vidare arbetar vi med datering av sediment och andra geologiska arkiv på basis av kosmogeniska radionukleider, t ex genom att åldersbestämma det grönländska istäcket. Vår forskning är en del av Linnémiljön LUCCI som utforskar samspelet mellan kretsloppet för kol och klimatet och det strategiska forskningsområdet MERGE som arbetar med klimatmodellering. Området kommer att gagnas av förstärkningen av kompetens inom klimatmodellering och det utnyttjar laboratorieresurserna för 14C-datering vid institutionen. Forskningen om geomagnetiska fältförändringar vid det paleomagnetiska laboratoriet är en viktig pusselbit för att forskningsområdet ska bli framgångsrikt.  

Senaste Artiklar: