Uppsamlings- och omtentor

Vi erbjuder uppsamlingstentor för de flesta kurser i slutet av augusti, medan omtentor generellt erbjuds c:a fem veckor efter den ordinarie tentan. De kurser vars tentor ligger i slutet av vårterminen har istället omtenta i slutet av augusti och uppsamlingstenta i januari.

Anmälan skall göras till både uppsamlings- och omtentor. Observera att sista datum för anmälan till uppsamlingstentor är 5 augusti. Anmälan skall göras via mail till henrik [dot] stalhane [at] geol [dot] lu [dot] se och innehålla följande information:

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Kurs att tentera
  • Del av kurs (i de fall kursen har flera tentor)

OBS kom ihåg att ta med giltig legitimation till tentan!


Kommande tentamina
 

20 Augusti i Baltica + Rodinia + Gondwana:

  •      9-15 Uppsamlingstentamina för hela kursutbudet, skrivningstid anpassat efter tentamen.

21 Augusti i Rodinia:

  •      9-14 GEOB23 dk2 - Strukturgeologi