Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOB04 - nedlagd

Sedimentologi, 15 hp

Sediment och sedimentära bergarter är geologiska arkiv där vi kan hämta information om vad som hänt på Jordens yta hundratals miljoner år bakåt i tiden. På kursen får du kunskaper om vilka fysikaliska, kemiska och biologiska processer som bildar sediment, hur sedimenten transporteras, avlagras och genom diagenetiska processer sammanfogas till bergarter. Genom att analysera sedimentens sammansättning, lagring och strukturer lär du dig att tolka depositionsprocesser, att rekonstruera avlagringsmiljöer, samt att beskriva utvecklingshistorien för gamla kontinentala och marina bassänger. Det är kunskaper som är centrala inte bara inom forskningen kring havets nivåförändringar och klimat, utan även inom den tillämpade geologin, som normalt handlar om yngre berg och jordlager.
I kursen ingår flera exkursioner där vi studerar sedimentationsprocesser; längs dagens kuster, kvartära avlagringar samt både paleozoiska och mesozoiska fossilförande sedimentbergarter. Egna projektarbeten med laborationer och rapportskrivning utgör viktiga delar av kursen.

GEOB04 fältfoto

ansökan

Kurstid: HT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA01 eller GEL301, eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)