Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biogeokemiska kretslopp

Provtagning vid Taj Mahal. Foto: Wim Clymans
Provtagning vid Taj Mahal. Foto: Wim Clymans

Inom biogeokemi studerar man de kemiska, fysiska, geologiska och biologiska processer och reaktioner som styr jordsystemets sammansättning och funktionssätt. Vi utvecklar en kunskap som kan förutsäga interaktionen mellan människor och miljö i framtiden. En del av vår forskning behandlar den antropogena tillförseln av näringsämnen i akvatiska miljöer, i synnerhet Östersjön. Särskild tonvikt läggs vid den vetenskapliga grunden för vår kunskap om orsakerna till syrebristen på Östersjöns botten och hur vi kan ta oss an och lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi använder paleoekologiska tekniker och analys av mätningar för att kartlägga utvecklingen av akvatiska ekosystem över tid. Vidare gör vi tidigare oprövade kopplingar mellan kretsloppen för kol och kisel under fanerozoisk tid för att binda samman två av jordens historiskt sett främsta biogeokemiska kretslopp. Vi är särskilt intresserade av vittring och förbindelserna mellan kretsloppet för kisel och koncentrationen av koldioxid i hav och atmosfär. Genom att undersöka interaktionen mellan de globalt betydelsefulla kretsloppen för biogeokemiska näringsämnen (kväve, fosfor och kisel) och kolets biogeokemiska kretslopp ökar vi på ett avgörande sätt kunskapen om vad som styr klimatförändringarna över tid.

Alumni

Dr. Hanna Alfredsson

Dr. Belinda Alvarez

Dr. Stefano Bonaglia

Dr. Wim Clymans

Dr. Patrick Frings

Dr. Claire McKay

Dr. Wenxin Ning

Dr. Petra Schoon

 

Senaste artiklar

Redox effects on organic matter storage in coastal sediments during the Holocene: A biomarker/proxy perspective. Bianchi et al., 2016. Reviews in advance

Evolving coastal character of a Baltic Sea inlet during the Holocene shoreline regression: impact on coastal zone hypoxia. Ning et al., 2016. Journal of Paleolimnology

Fire enhances solubility of biogenic silica. Unzué-Belmonte et al., 2016. Science of Total Environment.

Estimated storage of amorphous silica in soils of the circum-Arctic tundra region. Alfredsson et al., 2016. Global Biogeochemical Cycles

The continental Si cycle and its impact on the ocean Si isotope budget. Frings et al., 2016. Chemical Geology

The interplay between the surface and bottom water environment within the Benguela Upwelling System over the last 70 ka. McKay et al., 2016. Paleoceanography

Bacterial and fungal colonization and decomposition of submerged plant litter: consequences for biogenic silica dissolution. Alfredsson et al., 2016. FEMS Microbiology Ecology

Quantitative salinity reconstructions of the Baltic Sea during the mid-Holocene. Ning et al., 2016. Boreas

Mg/Ca, Sr/Ca and Ca isotope ratios in benthonic foraminifers related to test structure, mineralogy and environmental controls. Gussone et al., 2016. GCA