Läs mer om geologi

 

Geologiskt forum: Sveriges enda geologiska populärvetenskapliga tidskrift. (1994-). Uppsala: Geologiska föreningen

Forskning om ett mer hållbart samhälle: Extrakt ges ut av Formas – forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 

Jättegryta. Foto: Helena Alexanderson
Jättegryta. Foto: Helena Alexanderson
Jättegryta. Foto: Helena Alexanderson