Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOM08

Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 hp

Ända sedan vår planet bildades har olika metamorfa processer omformat jordskorpan. Metamorfos – omvandling i fast tillstånd – sker när bergarter utsätts för andra förhållanden (främst temperatur och tryck) än dem där de bildades. I bergarterna sker kemiska reaktioner där nya mineral bildas. Det sker ofta i samspel med deformation och i närvaro av metamorfa fluider. Bergarterna får ett nytt utseende och nya egenskaper.

Nästan all berggrund i Skandinavien är metamorf. Graden av omvandling av bergarterna varierar från liten till fullständig där bergarterna har fått en helt ny mineraluppsättning och textur. Genom att studera metamorfa bergarter och deformationsstrukturer kan vi förstå berggrundens uppbyggnad, utvecklingshistoria och de processer som sker i jordskorpan. Eftersom metamorfos och deformation styr bergarters egenskaper och utbredning har metamorf petrologi och strukturgeologi stor betydelse inom tillämpad geologi.

Denna kurs har huvudsakligt fokus på metamorf petrologi, och riktar sig till studenter som har förkunskaper i grundläggande mineralogi (mineralkemi och polarisationsmikroskopi), petrologi, strukturgeologi och geokronologi. I denna kurs studerar vi metamorfos och deformationsstrukturer från mikro- till megaskala. Vi behandlar mineralsällskap, texturer och strukturer i metamorfa bergarter av olika sammansättning och lär oss använda olika metoder för att tolka dem. Vi studerar också den strukturella och metamorfa uppbyggnaden av bergskedjor och andra geologiska miljöer. Kursen innehåller olika moment som föreläsningar, mikroskopering, övningar, artikelseminarier och studiebesök/exkursion.

subduktion
Metamorphism takes place in dynamic geologic environments. Upper: Sketch map of an Andean-type orogen (top) progressing to a Himalaya-Tibetan-type collisional orogen (below). Lower: Examples of eclogites in the Sveconorwegian Province that keep records of high-pressure tectonometamorphism during collisional orogeny. (a and b) Field photos of eclogite in SW Sweden (Möller et al., Lithos 2015). (c and d) Thin section of kyanite-bearing eclogite with reaction textures that record the tectonic burial and decompression (Möller & Andersson, JMG 2018). This evolution is illustrated in a P-T diagram (Tual et al., JMG 2017)

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå som kräver godkänt betyg på GEOM11. Kursen läses under första halvan av vårterminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: VT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper, samt GEOM05/GEOM11, 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursvärdering och kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig

 

Kyanit- och granatrik eklogit (Halland), resultatet av metamorfos vid extremt höga tryck.
Kyanit- och granatrik eklogit (Halland), resultatet av metamorfos vid extremt höga tryck.

 

Veckad sekvens av basiska och felsiska gnejser som illustrerar berggrundens uppbyggnad i området (Halland).
Veckad sekvens av basiska och felsiska gnejser som illustrerar berggrundens uppbyggnad i området (Halland).

 

Kyanitförande eklogit under mikroskopet: här syns ”frusna” mineralreaktioner som skedde under upplyftning och tryckavlastning.
Kyanitförande eklogit under mikroskopet: här syns ”frusna” mineralreaktioner som skedde under upplyftning och tryckavlastning.

 

Veckad migmatitisk gnejs från Bårarps stenbrott (Halland). Veckningen skedde för 970 miljoner år sedan.
Veckad migmatitisk gnejs från Bårarps stenbrott (Halland). Veckningen skedde för 970 miljoner år sedan.