Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOM08

Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 hp

Ända sedan vår planet bildades har olika metamorfa processer omformat jordskorpan. Metamorfos – omvandling i fast tillstånd – sker när bergarter utsätts för andra förhållanden (främst temperatur och tryck) än dem där de bildades. I bergarterna sker kemiska reaktioner där nya mineral bildas. Det sker ofta i samspel med deformation och i närvaro av metamorfa fluider. Bergarterna får ett nytt utseende och nya egenskaper.

Nästan all berggrund i Skandinavien är metamorf. Graden av omvandling av bergarterna varierar från liten till fullständig där bergarterna har fått en helt ny mineraluppsättning och textur. Genom att studera metamorfa bergarter och deformationsstrukturer kan vi förstå berggrundens uppbyggnad, utvecklingshistoria och de processer som sker i jordskorpan. Eftersom metamorfos och deformation styr bergarters egenskaper och utbredning har metamorf petrologi och strukturgeologi stor betydelse inom tillämpad geologi.

Denna kurs har huvudsakligt fokus på metamorf petrologi, och riktar sig till studenter som har förkunskaper i grundläggande mineralogi (mineralkemi och polarisationsmikroskopi), petrologi, strukturgeologi och geokronologi. I denna kurs studerar vi metamorfos och deformationsstrukturer från mikro- till megaskala. Vi behandlar mineralsällskap, texturer och strukturer i metamorfa bergarter av olika sammansättning och lär oss använda olika metoder för att tolka dem. Vi studerar också den strukturella och metamorfa uppbyggnaden av bergskedjor och andra geologiska miljöer. Kursen innehåller olika moment som föreläsningar, mikroskopering, övningar, artikelseminarier och studiebesök/exkursion.

Allmänt

Detta är en valfri kurs på masternivå som kräver godkänt betyg på GEOM11. Kursen läses under första halvan av vårterminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: VT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt 90 hp i geologi inkluderande GEOB21-GEOB25, GEOB01-GEOB04, eller motsvarande kunskaper, samt GEOM05/GEOM11, 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Kursansvarig

 

Kyanit- och granatrik eklogit (Halland), resultatet av metamorfos vid extremt höga tryck.
Kyanit- och granatrik eklogit (Halland), resultatet av metamorfos vid extremt höga tryck.

 

Veckad sekvens av basiska och felsiska gnejser som illustrerar berggrundens uppbyggnad i området (Halland).
Veckad sekvens av basiska och felsiska gnejser som illustrerar berggrundens uppbyggnad i området (Halland).

 

Kyanitförande eklogit under mikroskopet: här syns ”frusna” mineralreaktioner som skedde under upplyftning och tryckavlastning.
Kyanitförande eklogit under mikroskopet: här syns ”frusna” mineralreaktioner som skedde under upplyftning och tryckavlastning.

 

Veckad migmatitisk gnejs från Bårarps stenbrott (Halland). Veckningen skedde för 970 miljoner år sedan.
Veckad migmatitisk gnejs från Bårarps stenbrott (Halland). Veckningen skedde för 970 miljoner år sedan.