Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiegång

Studiegång för masterutbildning i geologi

P-former Bohuslän. Foto Helena Alexanderson
Glacialt slipade hällar i Bohuslän. Foto: Helena Alexanderson

Masterprogrammet i geologi har tre inriktningar med rekommenderade studiegångar enligt schemat nedan. När du är antagen till en av dessa inriktningar blir du automatiskt antagen till de två första kurserna inom respektive inriktning. 

Observera att inom ramen för examenskraven – och med hänsyn till när de olika kurserna ges – har du goda möjligheter att skapa en egen utbildningsprofil. Detta gör du genom att kombinera kurser i berggrundsgeologi och kvartärgeologi efter dina egna intressen (förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven för de enskilda kurserna). 

Du kan också inkludera andra kurser i geologi, exempelvis inom tillämpad geologi, och/eller kurser i andra ämnen i din examen. 

Berggrundsgeologisk inriktning

Första året

Andra året

Kvartärgeologisk inriktning

Första året

Andra året

Biogeologisk inriktning

Första året

Andra året

Examenskrav:

120 hp totalt, varav:

  • Minst två av de ovan listade M- eller N-kurserna
  • Minst 75 Hp i huvudämnet geologi
  • Ett examensarbete om 45 Hp

Notera att du även kan ta med kurser på grundläggande nivå i din masterexamen.

Diskutera gärna kurser och rekommenderade studiegångar med din studievägledare.

Exempel på valfria kurser: