Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOB32

MINERAL OCH BERGARTER, 15 HP

Jordskorpan utgör en viktig del av litosfären och har kontinuerligt nybildats och brutits ned under de drygt 4,5 miljarder år som jorden existerat. I den här kursen ger vi en fördjupad introduktion till jordskorpans byggstenar – mineral och bergarter – och till de processer som bildar, bryter ned och omformar jordskorpan. Du kommer att få studera mineral och bergarter med polarisations-mikroskopi och genom praktiska övningar kommer du att få bekanta dig med olika bergartsgrupper och med metoder för att statistiskt beskriva deras sammansättning. Vid kursens slut kommer du att ha långtgående kunskaper och redskap för att beskriva, identifiera och klassificera bergarter, vilket är essentiellt för kunna arbeta som geolog i samhället och för vidare studier på masternivå.

Kursen består av tre delkurser. Den första ger dig grundläggande kunskaper om mineralogi samt magmatisk och metamorf petrologi, det vill säga de djupt bildade eller ombildade bergarternas ursprung och sammansättning. Vi inleder denna delkurs med mineralogi baserat på föreläsningar och övningar om mineralens kristallstruktur, kristallfysik och kristallkemi. Därefter behandlar vi magmatisk petrologi och studerar sambandet mellan magmatiska processer och mineralogi, från magmors bildning till kristallisation av dessa. Inom den metamorfa petrologin studerar vi sambandet mellan orogena processer (bergskedjebildning) och vilka mineralsammansättningar som kristalliserar vid olika tryck- och temperaturförhållanden, och i vilka metamorfa bergarter de uppträder.

Inom den andra delkursen, som behandlar sedimentär petrologi, kommer du få grundläggande kunskaper om den yngre lagrade berggrunden, dvs. den berggrund som reflekterar jordytans processer och som täcker mer än två tredjedelar av kontinenternas yta idag. Vi inleder med vittringsprocessernas betydelse för bildning av dessa bergarter och introduceras till de olika huvudgrupperna av sedimentära bergarter. Därefter fokuserar vi på bergarternas petrografi, diagenes, egenskaper och klassifikation.

Den tredje delkursen repeterar och fördjupar kunskaperna kring klassifikation av bergarter. Kursen avslutas med en examination på temat mineral- och bergartsidentifikation.

GEOB22 bilder

Till vänster: Kambrisk siltsten tillhörande Äleklintaledet, Öland. Till höger: Staurolit och granat i en metapelit.

Allmänt

Detta är en obligatorisk kurs på kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning geologi (NGNAT GEOB). Kursen läses under första halvan av andra terminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: VT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA02 eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se.

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursvärdering och kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig