Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GEOB24

Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi, 15 hp

Årmiljoner av geologisk utveckling har medfört att berggrund och topografi skiljer sig mellan olika delar av Skandinavien, men dagens landskap har även formats av sentida nedisningar och då särskilt den senaste inlandsisen som var helt bortsmält för ca 9000 år sedan. Därtill har havsnivåförändringar påverkat utbredningen av olika jordarter, men landskapet omkring oss, med dess vegetation och fauna, är också starkt präglat av tusentals år av klimatförändringar och mänsklig påverkan. Med den kunskap om landskapsutveckling som kursen ger kommer du att se din omgivning med nya ögon.

Geob24
ÖV: Inlandsisens erosion av Ramsvikslandets klippor av Bohusgranit studeras under kursens regionalgeologiska exkursion. NV: Geologiska fältdata sammanställs till en jordartskarta. H: Vandring på Store Mosse under den regionalgeologiska exkursionen.

Inledningsvis får du lära dig hur glaciärer och inlandsisar bildas, rör sig och smälter bort samt vilka jordarter som bildas i olika glaciala miljöer. Du kommer att i fält, samt med hjälp av flygbilder och kartor, studera de jordarter och landformer som inlandsisen lämnade efter sig samt hur dessa senare har påverkats av bl.a. havsnivåförändringar. Du kommer också att få praktisk träning i jordartskartering i fält och därigenom förståelse för hur olika jordarter fördelar sig i landskapet samt de typiska lagerföljder de bildar. Detta gör att du kan "läsa landskapet" och tolka hur det har utvecklats.

Därefter fokuserar kursen på de vegetations- och faunaförändringar som har skett i Skandinavien sedan istiden, och hur dessa kan kopplas till naturliga processer och mänsklig påverkan, men den behandlar också hur ekosystemen i Europa och globalt har påverkats av återkommande istider. Du får därigenom förståelse för hur man studerar kvartär vegetations- och faunautveckling baserat på fynd av t.ex. pollen, växtrester och ben. Denna del av kursen inkluderar en exkursion, två besök på museer, pollen- och benstudier samt analys av historiska kartor och flygbilder.

Slutligen får du en överblick över Sveriges berggrund och jordarter, bl.a. under en regionalgeologisk exkursion i sydvästra Sverige under sex dagar. Genom att bygga vidare på de kunskaper du har fått om geologiska processer och landskap tidigare under kursen, men också i samband med föregående kurser på programmet, utvecklar du din kunskap om Sveriges geologiska uppbyggnad och din förståelse för hur de geologiska skillnader som finns mellan olika delar av landet har uppkommit.

Under kursen får du övning i muntlig kommunikation samt i såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt skrivande. Dessutom får du värdera egna och andras skriftliga och muntliga presentationer samt ge kamratrespons. Du kommer även att få träning i att tolka kartinformation och att själv framställa en geologisk karta.

Allmänt

Detta är en obligatorisk kurs på kandidatprogrammet i naturvetenskap, inriktning geologi (NGNAT GEOB). Kursen läses under första halvan av tredje terminen, se studiegång.

Ansökan

Kurstid: HT1, heltidsstudier
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA02 eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök hos www.antagning.se

Studievägledare

Karl Ljung
studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]geol[dot]lu[dot]se)

Resurser

Kursplan (pdf, ny flik)
Kurslitteratur (pdf, ny flik)
Schema - Observera att scheman endast är preliminära fram till en månad före kursstart
Canvas
Kursanalys (pdf, ny flik)

Kursansvarig